Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 44 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:35:20

Sức Mấy

La làng...sức mấy la làng
Phá chịu không nỗi đầu hàng thế thôi
Ngồi chưa yên, tính đi rồi
Ghẹo chưa hết vịm cuối đồi bóng O
Thầy nhìn quanh, chẳng thấy Trò
Mới hay Áo đã lên đò qua sông
Đi như gió, về như giông
Hương hoa thoáng, vụt bóng hồng! Áo xa

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:43:11

Một Bầy Tám Con! Xin Bốn

Được lời mừng quá là mừng
Tám con xin nửa, mắm gừng gà tơ
Con canh cải, con nướng bơ
Con trộn gỏi, bốn ngày ờ nhậu chơi
Để vịnh thu xám ngắt trời
Chiều viễn xứ! Dạ rối bời nhớ quê
Tháng tám hề, lá vàng hề
Ta bàu rượu, thịt, đầu, mề, cánh, gan
Tay nâng chén, lệ hai hàng
Mai ăn hết...còn nửa đàn có cho!!!

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:46:53

Tặng Mồi Một, Rượu Thời Hai


Tặng mồi một, rượu thời hai
Ít bài đoản, nhiều bài dài chữ thơ
Tặng vịm thì sẽ hò ơ
Tặng lu đây viết đọc khờ khạo luôn
Nhớ nghe O...mỗi khi buồn
Ôm vài vịm, chất xuống xuồng chèo qua
Vô vài bát, đã ngà ngà
Quận hò sụp bến, trôi nhà còn hơi
Hò ơ hãy ghé đây chơi
Tặng mồi một...rượu tui thời tặng hai

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:52:50

Gò Đen! Cá Lóc N
ướng Rơm

Cá lóc nướng rơm mà nhậu với Gò Đen
Uống tới sáng! Mắt đổ rèn chưa chịu ngưng
Chứ rượu đỏ thì uống với thịt rừng
Còn chát trắng...cá mập, gừng sushi

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:55:30

Kêu "Cô"

Kêu "Cô" cho mấy chị mừng
Kêu cô cho ấy...họ đừng tủi thân
Mới đi có nửa đường trần
Mới qua có một chút phần nửa sau
Kêu "Chị!", họ dạ quặn đau
Kêu chị...họ giận mặt màu tái xanh
Kêu cô hết ráo đi Anh
Họ vui mang bánh quà tranh nhau mời
Họ cười nấu món Anh xơi
Kêu cô để họ thấy đời còn xuân
Họ hè bê vịm rượu dâng
Anh làm vài bát sần sần kêu "Cô"

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 13:59:52

Xô Sập Nhà!!!

Vừa hăm xô sập nhà
Lại mời bánh với trà
Giận ơi! Cành hông giận
Tiểu Thư phá nhị a!!!

Mau làm mồi biếu đây
Tặng vài vịm ngồi say
Xô sập nhà, cứ mặc
Chẳng kiện thưa...trách rầy

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 14:05:22

Người Còn Đây!


Người còn đây! Xỉn muôn năm
Nhưng sao nghe tiếng lầm bầm...Ai ca
Kiến cũng biến, bặt tăm Gà
Còn đây người xỉn vậy mà không yên
Chung với vịm cứ ngả nghiêng
Xì xào tiếng gió làm phiền lỗ tai
Nhìn quanh chẳng thấy bóng Ai
Nắng thu vàng đổ bên ngoài mái hiên
Người còn đây! Muốn nổi điên
Nhưng Ông Thần Rượu bảo "Thiền đi con"

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 14.02.2014 14:11:01

Rượu Ai Mần!!!

Rượu ai mần, Trần Tiểu Thư
Không dám uống! Sợ tương tư chết à
Một cốc là nhớ áo tà
Hai cốc là nhớ hương hoa tóc cài
Ba cốc là nhớ nắng phai
Bốn cốc là ngã nằm dài ra sân
Hỏi Tiểu Thư...rượu ai mần
Không dám uống! Sợ tâm thần si mê

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2014 00:27:02 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:28:10

Ba Cô

Mắt nhìn không thấy lối
Mũi thở chẳng ra hơi
Biết gì đây mà nói
Nên nín bặt! Người ơi

Ông già hỡi ông già
Bưng chén rượu lệ sa
Uống thời không dám uống
Sợ mê dược...ngủ a!!!

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:30:52

Đâu Dám Chê

Đâu dám chê, chỉ sợ mê
Ngã ngang bỏ dĩa thịt bê trên bàn
Tiểu Thư giận, Tiểu Thư sang
Xô sập vách! kéo kèo ngang sập nhà
Nên phải tỉnh, Tiểu Thư à
Lẹ đưa lưng cõng lấy Bà Hùm dông
Đâu dám chê nếp than hồng
Sợ mê...nhà sập vợ chồng hai nơi
Nhìn chai rượu, chẳng dám chơi

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:34:30

Trần Tiểu Thư Vô Bếp

Nầy Tiểu Thư...ớ Tiểu Thư
Rươu, mồi đã hết! Tương tư mất rồi
Tiếp tế mau, Tiểu Thư ôi
Không tôi ngồi nghiện chết tôi còn gì
Nấu rượu đi, làm mồi đi
Lỡ mê cũng uống, lỡ si cũng lùa

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:37:49

Sinh Nhật Tui (23)

Từ trưa nhạc tiếng xập xình
Bữa nay ta nhậu hết mình...nào dzô
Chén không đã, uống bằng tô
Chung nầy cạn, tay trút hồ ta chơi
Bà cả, hai, ba nó ơi
Bà bốn, năm trẻ họ thời thách kia
Chồng vợ mình nhậu tới khuya
Cho banh sập rượu nầy kìa mới ngưng
Năm bà ngủ, đầu gác chưn
Ngáy như sấm, ngáy không ngừng tối nay
Cả nhà say! Một nhà say
Áo rơi mặc áo...sáng ngày hẳn lo

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:40:36

Xin Đa Tạ


Xin đa tạ chân tình bạn hữu

Vào đây thăm, chúc sinh nhật tui
Sẳn đây rượu tặng tay khui
Mình xúm lại nhậu say vùi bữa nay

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:46:28

Đổ Nước Lộn Hang

Đổ lộn hang, Kiến vễnh râu
Ngồi đàn dưới nắng, ai sầu mặc ai
Vừa xây nhà mới, căn hai
Phòng khi ngập nước bên nầy...qua kia

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 04.03.2014 00:54:31

Rượu Ế!

Chẳng ai mua rượu, ế! Tặng tui
Để say cho yên giấc ngủ vùi
Để âm hò, hát...câm hò hét
Không phiền, không quấy nhiễu Người ui

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2014 02:29:50 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 02:30:54

Thơ Phơi Bị Ướt!

Hôm qua Ông Trời đổ mưa
Thơ phơi bị ướt nên chưa gửi nàng
Tôi ngồi khóc lệ hai hàng
Chén, chung, vịm, hũ ngổn ngang hiên nhà
Lấy gì mai gửi người ta
Hỡi ơi! Tại hạt mưa sa nỗi nầy

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 02:34:42

Làm Thơ

Viết năm chữ là thơ
Đâu có khó chi cơ
Trắc bằng O cứ hạ
Đôi khắc cũng một tờ

Thơ trước sau năm chữ
Dưới trên ý để trôi
Đừng văn hoa, do dự
Thời thơ dễ lắm thôi

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 02:42:02

Làm Thơ (2)


Câu đầu sáu chữ tục trần
Câu sau thời tám thánh thần trên mây
Cứ viết tới, khi nào say
Cầm không nỗi bút giấy đầy giấy thơ
Chữ cuối câu sáu mà mơ
Câu tám con mắt nó mờ! Ngả nghiêng
Câu đầu sáu chữ thơ điên
Câu sau thời tám ắt phiền tha nhân
Lục Bát thế đấy o Trần

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 02:50:15

Làm Thơ (3)

Đừng dông! Đừng dông
Cho gió trên đồng
Thổi tà hương mất
Khoan dông...khoan dông

Muốn thơ bốn chữ
Xin mời Tiểu Thư
Vần, âm với tứ
Nhị chờ Tiểu Thư

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 02:54:28

Xôi Lá Cẩm


Xưa gói xôi lá cẩm
Sáng bước vô cổng trường
Giờ quê nhà vạn dặm
Đời nửa kiếp vô thường

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 03:22:24

Canh Bầu Cá Trê

Cá trê canh bầu
Nấu đâu có lâu
Sáu câu bốn chữ
Tô khói trắng mầu

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 03:27:27

Từ Từ

Từ từ Tiểu Thư
Lùa no ngất ngư
Làm sao nốc rượu
Tiểu Thư từ từ


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:20:29

Tôm Xào Nấm Rơm

Em dặn "Tôm xào nấm rơm"
Chị tay hối hả...thổi cơm sẳn sàng
Xong việc, Chị đi phá làng
Ghé qua hỏi chuyện anh chàng thơ say
Em tui hiền thục thế nầy
Sao anh theo ghẹo cả ngày lẫn đêm!!!

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:26:56

Mời Ly Pina Colada

Mời ly Pina Colada
Sinh nhật năm nay nhận lắm quà
Lắm hoa, lắm rượu tình thân ái
Chúc O ngày sinh nhật vui nha

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:29:38

Chúc Sinh Nhật Anh GOT2

Chúc Anh sinh nhật năm nay
Bên bạn hữu, uống không say không về
Kẻ mồi nấu, người bánh bê
Trống, đàn, hò, hát nghe mê mẫn hồn
Chúc Anh sinh nhật, cả thôn
Vườn sau, sân trước náo ồn chia vui
Uống chậm chậm, chờ nhị tui
Kẻo không nửa buổi Anh vùi đống rơm
Chúc sinh nhật, năm nay xôm

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:32:47

Sinh Nhật Tui (2)

Tui mừng sinh nhật tui
Mời một ly chúc vui
Hôm nay chơi tới tối
Xỉn! Tìm xó mà vùi

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:36:39

Moet Chandon

Tặng Moet Chandon
Rồi tính bỏ bộ dông
Trưa nầy ai đối tửu
Ngồi nhớ Khách má hồng

Đi đâu mà vội thế
Kinh còn trên núi mà
Uống một ly nghe Chế
Kinh, mõ nhịp nhàng à

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:39:10

Ca Sĩ


Ca Sĩ đến rồi, cắt bánh thôi
Nào ta kiếm chỗ tốt mà ngồi
Tai nghe âm hát dìu câu hát
Đàn ai sáu sợi đánh cung trôi

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:42:20

Hái Trộm Chôm Chôm

Trời ơi! Công hái chôm chôm
Công thức trắng chờ đầu hôm của chùa
Bây giờ còn nợ thì thua
Biết vầy tôi xách tiền mua cho rồi
Nỡ nào đăng, Chị Năm ôi
Người ta đọc, lại trách tôi đủ điều
Trễ, trộm, say...họ vào trêu
Biết đâu trốn! Thôi đời tiêu tán đường

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14203
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 20.03.2014 04:47:09

Dưa Cà

Ông tiên với lại tiên ông
Muốn thử! Túi không một đồng biết chi
Thôi đành cứ rượu nhâm nhi
Dưa cà chấm mắm còn gì vui hơn

Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2014 01:01:43 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 44 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1297 bài trong đề mục