Thơ Vui Cố Quận
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 87 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Cố Quận 08.08.2022 03:37:06 (permalink)

Đâu Biết Kêu Tên, Người Quê!!!


Đâu biết kêu tên, người quê
Đâu biết giữa lối theo dê...thẹn thùng!!!

Giai nhân phải sánh anh hùng
Văn nhân, thục nữ về chung một đàng
Xứng câu đồng mộng, đồng sàng
Đồng chồng, đồng vợ hèn sang chữ đồng
Chứ tiền nhân đạo nghĩa không
Nay ai giữ mối giềng trong đời hề

Đã vậy thì người đừng quê
Chàng theo giữa lối mà dê...chuyện thường


Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 03:39:39 (permalink)

Cấm Túc


Cấm túc thì cấm túc
Cúp cua phải cúp cua
Em tan trường nhìn chút
Cuối tuần chịu cay chua

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 03:42:37 (permalink)

Trốn Đâu Cho Thoát Tay Bà


Trốn đâu cho thoát tay bà
Thôi thì chẳng trốn đặng mà toàn thây

Chứ không bắt được bằm đây
Cho đàn cá đớp, cho bầy vịt ăn
Thơ đông tây xé vụn quăng
Chữ vần theo gió nam đằng nam bay

Trốn đâu cho thoát khỏi tay
Bà Hùm Quận Sáu được này...chỉ cho!!!

Cố Quận

Cố Quận 08.08.2022 03:45:35 (permalink)

Vậy Đã Nhẹ Tay

Vậy là Bà đã nhẹ tay
Chứ không răng cỏ rụng, bay cả rồi
Vậy là Bà đã thương tôi
Chứ mà ghét!!! Là mỏ, môi chẳng còn

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 03:48:31 (permalink)

Rượu Không! Áo Có


Rượu đây không biết uống
Tán, trêu, ghẹo gái thì
Đúng rồi! Đâu oan uổng
Vần chữ áo hoa thì

Có, Bạn Bà Nhị a
Âm vận khởi hai tà
Vàng, đỏ, xanh bốn tiết
Quanh năm trắng vạt sa

Tật này không dám chối
Sợ bạn đọc cười cho
Tội này! Xin chịu tội
Mong người thứ tha cho

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 03:50:53 (permalink)

Vịn Thôi Là Trái Rụng Rồi


Ý là mới vịn đã la
Ý trời! Mới vịn trái đà rụng cây

Tại dừa chín, chẳng tại đây
Tại dừa muốn...Xe Lôi này lộc ăn
Chứ lòng thương nhánh quả oằn
Thương bông, thương lá nên rằng tiếc hương
Không hái, chân đã cách đường
Tai nghe cái bịch! Hiện trường trái rơi

Thôi thì toạ đất mà xơi
Rót hai ly uống...ý trời ban đây

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 03:54:06 (permalink)


Đừng Can Gián

Bạn Bà Nhị đừng can
Gửi thêm dây để Nàng
Trói vào thân cây nện
Tội thơ áo! Chớ can

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2022 03:55:16 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.08.2022 03:57:56 (permalink)

Cuộn Dây Thừng

Gửi Bà Nhị cuộn dây thừng
Cột hắn rồi đánh để đừng thơ nhây

Để đừng vần chữ lên mây
Âm vận xuống hố! Quan thầy thất kinh
Hoa bướm chẳng đặng tang tình
Cỏ cây chẳng buổi yên bình gió trăng

Dây thừng cột cho thật căng
Củi tạ Bà dần cho hắn bỏ thơ

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 04:01:18 (permalink)

Chưa Lần Đánh Bạc! Chỉ Thuần Đánh Chồng


Bà mà đi đánh bạc
Thua! Chẳng còn một đồng
Chưa bao giờ đổ bác
Chỉ thuần chuyện đánh chồng

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 04:05:06 (permalink)

Họp Mặt Mùng Ba

Bạn tôi họp mặt mùng ba
Sao không gà trống tiệc ta với mình!!!

Gà trống thế yếu hoảng kinh
Nhảy ra rào trước lưu linh mất rồi
Nên bàn chẳng rượu chẳng mồi
Trà thơm, bánh mứt! Tiệc ngồi buồn thiu

Mùng ba họp mặt yếu xìu
Thiếu con gà trống mỏ khìu rượu cay

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 04:08:14 (permalink)

Mận Hồng Đào

Hai o mua mận hồng đào
Trung Lương lừng tiếng ngọt ngào, săn da


Giá mười nghìn một ký ta
Tặng thêm muối ớt hít hà vì cay

Có lựa đừng bấm móng tay
Mận tôi có dấu nửa ngày mận thâm


Hai cô mua tám ký ngâm
Ăn dần qua tết
 khen thầm mận ngonCố Quận
Cố Quận 08.08.2022 04:14:02 (permalink)

Đại Hạ Giá Tháng Giêng!!!


Giờ còn đại hạ giá
Hẳn hàng hoá Việt-Trung
Không ai sờ đến cả
Chất độc hại nhuộm, phun

Cố Quận

Cố Quận 08.08.2022 04:16:05 (permalink)

Chọn Cách Nào???


Bây chừ không cho mượn
Ba Mươi thơ vòi tiền
Vừa tay dâng, vừa thưởng
Không! Nằm vạ tại tiền

Vần năm ba câu khóc
Âm bốn bảy la làng
Hò Nam Ai, ngâm, đọc
Thổn thức lệ hai hàng

Bây chừ cho mượn không
Trăm bạc! Ra giêng chồng
Vốn lời mang trả đủ
Cận tết là tặng không

Hai cách...chọn cách nào???

Cố Quận
Cố Quận 08.08.2022 04:19:24 (permalink)

Mượn Tiền Mua Rượu Nhậu Tết

Bác BLG có tiền
Cho mượn rượu tết!!! Ra giêng sẽ hoàn

Trả vốn, lời với cây đàn
Vài ba bàu để tình tang với mùa
Xuân hồng hiên trước gió lùa
Hương hoa thoang thoáng mai đua nở cành

Có tiền!!! Mượn chén quỳnh xanh
Nguyên tiêu hoàn đủ...bạc thanh thối vàng

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2022 04:21:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.08.2022 04:24:35 (permalink)

Hãy Cầu Lấy Chàng Say


Cầu chồng giàu chi hỉ
Hắn thường đắng với cay
Muốn tình chân thiện mỹ
Thì khấn rước chàng say

Sáng thơ vần với chữ
Chiều nghiêng ngả đường ngâm
Đêm hò sông trăng ngự
Tặng mình ý uyên thâm

Đừng mơ anh chồng giàu
Hận một trời thương đau
Ra vào câu mắng nhiếc
Chì bấc! Ỷ thế giàu

Hãy cầu lấy chàng say

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2022 01:38:30 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 87 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9