Thiền Thi

Thay đổi trang: 1234567 > | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Thiền Thi - 07.12.2013 00:55:12
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

Thần Niệm Chữ Ni Mâu

Tìm tâm tâm không tướng
Xét vọng vọng chẳng hình
Tâm mê đời lạc hướng
Vọng chấp kiếp lụy tình

Gửi tâm vọng về đâu
Giăng giăng một bể sầu
Đất trời thân túc tá
Thần niệm chữ Ni Mâu


Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 00:57:36 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.12.2013 00:59:19
0

Đời Như Mộng

Đời như giấc mộng đời như mộng
Một bể tơ tình gánh trăm năm
Có, không, còn, mất trời ảo vọng
Mai về tây! Thanh tịnh toạ tâm

Bản lai diện mục ta cát bụi
Một ngày gió cuốn mịt mù xa
Xác thân vô hữu, vô danh tính
Tiền của quạnh tài! Bạc lắm a

Đời như giấc mộng ta là mộng
Kiếp trăm năm...dài tợ chữ không
Mất còn tiếng sấm vang, sét chớp
Chợt loé lên! Rồi tắt tầng không


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.12.2013 01:18:56
0

Tâm Tướng

Tướng hoạ tâm thời tâm hoạ tướng
Ta về như gió thoảng, làn hương
Năm xưa bụi cát hoàn, tụ xác
Rồi mai mục thể! Thoát đoạn trường
Ác tướng, độc tâm mù mịt khói
Tâm từ, tướng thiện nhẹ nhàng sương
Tướng tâm cõi tục trần vinh nhục
Người ơi! Ta hạt cát trên đường

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 08.12.2013 23:43:37
0

Hữu Tả Thủ

Hữu thủ kiếm! Tả thủ hạt tràng
Sân si còn nặng sầu mang mang
Tám hướng, mười phương trời đất tối
Quỷ thần, nhân thú mịt non ngàn
Gác kiếm! Mười ngón nâng mộc chuỗi
Trượng buông! Nhị cước hạ thiết nang
Bờ bến quay đầu thông bát nhã
Hữu thủ không! Tả thủ hạt tràng


Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 08.12.2013 23:46:48
0

Đời Còn Ta

Tất cả là không duy có rượu,
Vô Vi đầy chén nhắp miệng khà
Lên đỉnh chờ xem trăng, tinh tú
Trong sương một chiếc áo lam già

Không hẳn là không đời có ta
Có sớm mai, có bóng chiều tà
Có đêm canh vắng ngày điểm khắc
Chưa phải là không đời còn ta

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 13.12.2013 00:34:35
0

Nửa Tàng Kinh

Sáng ngày nghe nửa tàng kinh
Di Đà nửa khắc, ngọc bình hương hoa
Tướng, âm, thần, sắc pháp lòa
Bao năm trí đục xa tòa chưa thông
Mới hay bể học mênh mông
Mới hay Phật trốn trần hồng chứ đâu
Xuân sau hồi bước theo hầu
Mong Tiểu Thư giảng tường đầu tận đuôi


Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 13.12.2013 00:41:00
0

Đến và Đi!

Đi như cơn gió thoảng
Về tợ áng mây trôi
Kiếp trăm năm vốn đoản
Chén tao phùng, ly bôi

Nay sa bờ lục dục
Mai chìm bến thất tình
Hỉ nộ khơi dòng, khúc
Lênh đênh khóm lục bình

Mất còn danh lợi ảo
Bại thắng hèn sang hư
Không thân nào trữ áo
Không thiếu bất liệu dư

Đi như cơn gió thoảng
Về tợ áng mây trôi
Chữ sinh khai nét tử
Đã đến ắt rời thôi

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 16.12.2013 09:57:41
0

Vô Thường

Có và Không, đây cõi vô thường
Đời vốn là bể khổ, tai ương
Nhân quả đó! Ta gieo, ta gặt
Tà tâm ư! Tội lỗi bằng nhường

Này
ý tục! Suy ra khó sửa
Kìa mưu sâu lấp chính thân ta
Thắng hay thua cũng thế thôi mà

Phong trần tàn cuộc!
Về cùng cát bụi


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 16.12.2013 10:01:55
0

Đằng Đằng!!!

Đằng đằng xách trượng qua sông
Sóng lay gió lắc nghiêng chòng trượng rơi
Hai tay chấp! Cúi lạy trời
Tâm trần chửa tịnh, trí bời bời ngông
Giờ sang bến nước mênh mông
Tay không, không sắc thần không không hồn
Muốn an đừng rớ kiếm côn
Không mưu không mẹo hận chôn! Quên thù
Đời là một cõi phù du...

Cố Quận
wind.stt
 • Số bài : 425
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.07.2011
Re:Thiền Thi - 18.12.2013 00:31:09
0
Cố QuậnĐằng Đằng!!!

Đằng đằng xách trượng qua sông
Sóng lay gió lắc nghiêng chòng trượng rơi
Hai tay chấp! Cúi lạy trời
Tâm trần chửa tịnh, trí bời bời ngông
Giờ sang bến nước mênh mông
Tay không, không sắc thần không không hồn
Muốn an đừng rớ kiếm côn
Không mưu không mẹo hận chôn! Quên thù
Đời là một cõi phù du...

Cố Quận


 
Luân hồi thở
Luân hồi nhớ
Trang sách gấp... rồi mở
Ba mươi, bốn mươi, năm mươi
Đời qua vội
Thời gian tạc tượng
Dị hình
Vô minh đóng vào hai gối
Ai biết là ai
Sông biết là sông trôi
Ta nép vào ta vội
Diệt rồi sinh
Phi hữu phi vô, ngôn từ cũng chẳng khác chi bóng tối
Lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái nào cũng vũ vần trong... 
mỗi một chén nhấp môi!

Người vấn người!
Tôi vấn tôi!
Giữa nghìn sông ngộ phận bồi lấp qua...

Giang hồ ngỡ kiếp hoan ca,
Vọng ngàn đêm đổ chỉ là xác trăng!
 
không biết tác giả có cho phép họa thơ không, mạo muội làm đại vậy ^^
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.12.2013 06:02:13
0

Họa Thơ Được Mà


Thơ được mà, họa được mà
Nhân gian bốn cõi ta bà cứ ghi

Cứ vần chữ nét từ bi
Thần hồn thanh thản gối quì niệm câu
Nam Mô Thích Ca Ni Mâu
Bút dòng thiện ý đen mầu mực trôi
Tiền kiếp, tại kiếp, luân hồi
Trùng trùng mây khói vây đồi trắng sương
Trên dưới hiện năm bảy đường
Ngưng tay! Lộ cảnh vô thường giấy hoa

Thơ được mà, họa được mà
Ý lời bốn cõi ta bà cứ ghi

Họa đại đi anh Wind.STT, ngại gì!!! Khà khà.

Thân,

Nhị 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 06:09:30 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.12.2013 10:27:36
0

Nhất Cử Thiền


Tâm thiền, ý thiền nhất cử thiền
Không đi mà đến bất giới biên
Đêm khuya bến nước chài măng cá
Tảng sáng rừng sâu đốn gỗ kiền


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.12.2013 10:36:29
0

Tăng Tăng! Pháp Pháp

Cõi hồng trần như vở tuồng trên sân khấu
Chị đi đâu sao mất dấu bặt âm!!!
Hỉ, nộ, ái, ố quên đánh khúc đàn cầm
Can qua, vinh nhục, thăng trầm! Lo chi cho mệt

Sinh, lão, bệnh, tử luật tuần hoàn còn, hết
Đời vốn không! Khởi, kết cũng là không
Một bàu rượu ngon, tám hướng tang bồng
Mười phương hồ hải...tây, đông, nam, bắc

Tâm vô ngã, ngả nào duyên... bước cất
Gánh trần hồng! Gánh nợ đặt thời mang
Vai có nặng vai cũng thư thả lên đàng
Không hờn, không hận, không than, không trách

Không ta, không bóng, không hồn, không phách
Không hèn sang! Không vách lá, tường cao
Sáng ngắm mây bay, chiều thưởng hoa đào
Đêm ngồi lãm nguyệt chén bồ đào cạn chén

Chị vào đây vui! Một trời thơ ước hẹn
Quận đang chờ...đừng quên béng nơi đây
Pháp pháp, tăng tăng tưởng hụt nhưng đầy
Tăng tăng, pháp pháp...chuỗi "Giác" dày biếu tặng


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.12.2013 10:40:03
0

Đời Trăm Năm Là Mộng

Tháng ngày trôi như mộng
Kiếp trăm năm ngờ không
Nay hữu hình! Mai bóng
Tợ làn khói trên sông

Người có đến rồi đi
Gánh thất tình giữ chi
Vui buồn tâm lẫn lộn
Thương ghét mãi được gì!!!

Đời trăm năm vốn mộng

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.12.2013 10:47:08
0

Hồn Về Đâu!!!

Thiền không giác...tâm biết gửi đâu
Kiếm thiêng một nhát! Hẳn rụng đầu
Lúc thác ngũ, ăn chi cũng mất
Không duyên không đạo hồn về đâu!!!


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 02.01.2014 10:46:28
0

Vạn Sự Giai Không

"Vạn Sự Giai Không, Tứ Hải Vi Gia"
Có, không hai chữ bất định mà
Lỡ bước lên thuyền qua bến nước
Chùn chân kê túi giấc tha ma
Đêm vắng chung bồ đào dạ ấm
Tàn canh thần tỉnh cốc thanh trà
Không, có kiếp trần ai cõi tạm
"Vạn Sự Giai Không, Tứ Hải Vi Gia"


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 02.01.2014 10:49:44
0

Thái Bút Mạc Tà


"Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã"
Khẳng khái ghi, Thái Bút Mạc Tà
Lòng trung kiên, gan bền sắt đá
Bút trực, tâm thanh liễn Nguyễn Gia

"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"
Đọc, ngẫm lời thơ xưa dạ thấm
Nghĩa khí còn non kém! Thẹn mà

Cố quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 02.01.2014 10:55:58
0

Không Chùng Bước

Đường trường xa ta quyết
Đi cho trọn, đến cùng
Nghiệp vay đền trả nghiệp
Gian nan bước không chùng


Đêm nhìn trăng! Đáy vực
Sáng mây ngắm đỉnh đồi
Hồn nửa mê, nửa thức
Nghe chuông mõ mấy hồi


Đường trường xa ta quyết
Đi cho trọn, đến cùng
Dù nắng, mưa, gió, tuyết
Gian nguy bước không chùng


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.01.2014 11:27:25
0


Thư Pháp

Triện, Lệ, Khải, Thảo, Hành thư pháp
Nét bút tung tợ gió táp mưa sa
Nối trước sau trong năm ngón hoành là
Thành tranh một vẻ, mực pha giấy trắng

Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trao tặng
Thần thái an nhiên chữ ngắn tình dài
Kẻ tục nhân ngẫm dòng...đoán ý sai
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Thầm chê bai thư pháp

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.01.2014 11:33:27
0

Ta Là Hạt Cát

Ta là hạt cát đắm cõi trần
Một ngày thu gió lộng qua sân
Đong đưa xác lá vàng rụng lá
Hạt thuỷ tinh, lạc chốn bụi trần

Ta nửa đời mê chấp bến mê
Câu kinh đêm sám hối chưa hề
Phật, Lão hai màu nâu chửa vận
Hao mòn lần nửa hạt xa quê

Còn nửa đời thôi! Hạt vẫn bay
Vẫn trôi theo dòng nước cạn, đầy
Vẫn phơi cháy nắng...dầm mưa rét
Hạt cát ta! Mệnh bạc, đắng cay

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 15.01.2014 02:16:21
0

Chướng Nghiệp!

Nghiệp chướng tiêu vong! Sắc là không
Không ta, không xác chốn bụi hồng
Cỡi cánh hạc trời du chín lớp
Mây trùng mây, gió lặng tầng không
Kim cổ buông tay hồn nhẹ lướt
Lợi danh ngoảnh mặt vía trôi bồng
Không không sắc sắc đời một kiếp
Nghiệp chướng tiêu vong! Sắc hóa không


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 15.01.2014 02:24:34
0

Sông Đời

Sông đời bấy chuyến đò ngang
Gió lồng lộng gió nước tràn! Đò xoay
Tay đời năm ngón bàn tay
Tay người năm ngón tháng ngày bến mê
Trăm năm một kiếp đi về
Dòng dâng, dòng cạn bốn bề lo toan
Nhân định đặng nửa vòng tròn
Nửa vòng thiên định lại còn về đâu
Tay đò trôi nổi bờ sâu
Bao giờ gác mái nhiệm mầu xuôi tây
Bao giờ đò nhẹ nương mây
Đường trần nợ hết...cuộc nầy gian nan
Sông đời! Đò đắm dòng ngang
Hồn ta thanh thản, nhẹ nhàng qua sông

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 22.01.2014 11:13:42
0

Mai Bỏ Thành Lên Núi

Mai bỏ thành lên núi
Ngồi tựa gốc thông già
Lần tay đời đếm tuổi
Tay rót...cạn chung ngà

Đêm chờ trăng xuống ngự
Ngang lều tranh, dưới khe
Chong đèn suy thi tứ
Sương dòng nhỏ mái che

Mai bỏ thành lên núi
Lòng sân si lắng yên
Lần tay đời biết tuổi
Khí, thần giao phúc, duyên


Mai bỏ thành lên núi
Tâm niệm, mắt khép thiền
Lần tay đời! Quên tuổi
Quên nhục, vinh, hậu, tiền


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 22.01.2014 11:16:46
0

Khấn Nguyện

Tâm nguyện hai chữ Di Đà
Cầu bình an hết cõi tha nhân nầy
Lòng khấn nam, bắc, đông, tây
Thái bình muôn thú, cỏ cây dĩ hoà
Mười phương, tám hướng gần xa
Gặp người khổ nạn tay ra độ trần
Thương đời tợ thể chính thân
Trăm năm ta kiếp dày ân phước trời

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 30.01.2014 00:18:16
0

Qua Bến sông Đời

Qua bến sông đời tiếng niệm kinh
Lòng như quên lục dục, thất tình
Gác mái đò, theo con nước lớn
Về đâu mây mù mịt! U minh

Qua bến sông nầy hai tay chắp
Ba vạn nghìn đêm cõi tạm thôi
Bước cuối đăng đàng tây phương nhập
Xác tàn! Cốt táng dưới dòng trôi

Qua bến sông...hồn toạ niệm kinh

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 30.01.2014 00:35:21
0

Còn Thở...

Còn thở, còn chơi tàn cuộc rượu
Hết hơi! Buông thả kiếp trăm năm
Sống mấy lần tan, bao dịp tụ
Tay cầm đũa gắp, chén nhi nhâm

Còn thở, bước nhàn thư bạn nhé
Mai về chốn cũ xác thân yên
Tá mây, mượn gió đưa vía nhẹ
Nợ trả rồi! Chân nhập cung thiên


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.02.2014 20:27:02
0

Đời Người Một Cuộc Trăm Năm

Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp
Rót đầy chung hầu tiếp đãi nhau
Tui mà đi trước, thời Anh cũng theo sau
Từ chi chén rượu bồ đào vậy hỡi ai!!!
Mùa xuân! Thơ đuổi gót, vần đeo hài
Hạ về ngồi mơ mắt, tưởng mày, nhớ tóc mây
Thu sang! Hồn vội níu vạt áo người bay
Đông lên nằm mộng giọt mưa ngày đọng mái hiên
Ba vạn sáu ngàn ngày...cái chữ nợ duyên
Sao ta không quẳng quách gánh ưu phiền mà vui
Uống nhé Anh! Cạn hết vịm này với tui
Để mai còn mất...thoả cuộc đời trăm năm

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.02.2014 00:05:32
0

Tay Hồ Tay Ấn Niệm Sen

Tay hồ tay ấn niệm sen
Phong ba bốn ngã, trắng đen hai đường
Một bên nắng, một bên sương
Bên đây ghét, bên kia thương! Rối bời
Tay hồ tay ấn niệm trời
Sân si cất hộ cho vơi vai nầy
Tay hồ tay ấn bấm tay
Nguyện đi hết cuộc đắng cay kiếp người
Tay hồ tay ấn...hoa cười
Cành sen vừa nở đóa tươi nhụy vàng

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.02.2014 00:33:50
0

Đầm Sen Buôn Làng

Trên đầm sen trắng nở
Dưới trăng ngà thoáng hương
Nhụy vàng hoa rực rỡ
Tòa hiện ẩn đêm sương

Trong chùa sư dứt mõ
Sãi đánh mấy hồi chuông
Tiếng gà vang vang ngõ
Vầng dương chiếu làng buôn

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.02.2014 00:36:35
0

Cạn Chén Đời

Mời người qua nhập cuộc
Kẻo đời trăm năm đi
Nung ấm trà, thắp đuốc
Chờ trăng, rượu nhâm nhi

Tâm tình bằng hữu đạo
Lo buồn chi...hãy quên
Mai vườn tiên bước dạo
Mấy ai còn nhớ tên!!!

Cố Quận
Thay đổi trang: 1234567 > | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 208 bài trong đề mục