Thiền Thi

Thay đổi trang: < 1234567 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.08.2020 23:27:24
0

Tiểu Bất Nhẫn Tắc Loạn Đại Mưu

" Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu "
Vì cơn hỉ nộ! Hoá phàm phu
Chôn chân nửa kiếp đời nơi xó
Kín bốn tường che mắt tợ mù

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:02:51 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.08.2020 23:31:16
0

Trăm Năm Thôi Mà

Chỉ trăm năm thôi mà
Còn, mất! Tiếc chi a
Lợi danh kia thoáng chốc
Như sen nở...tàn hoa

Vui những gì ta có
Cười chia sẻ...cho đi
Muốn lòng an, hận bỏ
Hầu quẳng gánh sân si

Trăm năm thôi đấy mà
Nay nở! Mai tàn hoa
Lợi danh đời thoáng chốc
Còn...mất tiếc chi a

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.08.2020 23:35:19
0

Đơn Độc

Đò ta một chiếc thả dòng trôi
Sáng khói sương giăng phủ bóng đồi
Đợi gió đông trời yên bỏ bến
Trông làn bấc trở mái về thôi

Chẳng đón! Không đưa tiễn tháng ngày
Dương chìm...nguyệt nổi sóng tơ bay
Lênh đênh phận kiếp đời đơn lẽ
Rượu chén khoang nghiêng ngả dáng gầy

Trăm năm mệnh số! Ngắn thôi mà

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2021 09:40:58 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 28.10.2020 02:32:18
0

Cái Cõi Trần Gian

Cái cõi trần gian níu mãi ta
Kêu buông chẳng chịu! Khổ thân già
Lưng còng mỏi gối lui thềm vướng
Mắt sụp ù tai tiến vách va
Tiết nắng khô khan mồm nóng sốt
Mùa mưa lạnh buốt xác ho gà
Van xin lão tạo à mau rước
Chớ để trần gian kéo giữ ta

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 28.10.2020 02:48:44
0

Ngẫm

Ngẫm trước và sau một kiếp đời
Trăm năm ngắn lắm tựa làn hơi
Sinh và tử tợ mơ kia khắc
Đến với đi như mộng ấy thời
Tiết vãng đông trời xuân nụ nở
Mùa khơi hạ đất cánh thu rơi
Trăm năm một kiếp người ta đoản
Ngẫm trước và sau! Thoáng hết đời


Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 28.10.2020 03:05:32
0

Trăm Năm Đoản Lắm!

Cái kiếp trăm năm đoản lắm mà
Đi rồi! Lại đến....thoáng trùng xa
Hôm qua thoảng tiếng chừ âm vắng
Địa với thiên kia cách biệt à

Cố Quận<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:05:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.01.2021 09:40:35
0

Người Xưa Cảnh Cũ Giờ Đâu!!!

Người xưa cảnh cũ ấy giờ đâu
Sớm khói tơ giăng dạ nguyệt mầu
Bể sóng xô bờ tung toé nước
Dòng xưa bến cũ ấy còn đâu

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.01.2021 09:45:26
0

Phù Vân

Đời tợ đám phù vân chìm nổi
Mười, hai, ba năm vội vã tàn
Bóng hình lạc cõi quan san
Ai ngồi khóc những hợp tan tháng ngày

Cố Quận<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:06:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.01.2021 09:49:20
0

Tao Nhân Mặc Khách Thú Văn Thơ

Tao nhân mặc khách thú văn thơ
Tiết vãng mùa lên tả bến bờ
Lá mởn mần tươi màu hạ toả
Tàn hoa nụ héo sắc đông trơ
Người nam rượu chén khoang nằm đợi
Kẻ bắc trà chung lái đứng chờ
Nguyệt nổi sao chìm canh đầu cuối
Tao nhân mặc khách đối văn thơ

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:19:39 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.03.2021 05:18:46
0

Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu


Hôm qua dòng xanh đến
Nay nguồn chảy về đâu
Bão giông mờ mịt bến
Mưa giăng nước đục mầu

Thanh xuân giờ đã mất
Hiên đêm độc bóng già
Tàn canh chờ mặt nhật
Đầu thôn vang tiếng gà

Hôm qua dòng sương khói
Nay vầng đông nắng lên
Tơ vàng trôi bến rọi
Đò nhẹ mái sang bên

Bờ tây...thả dây câu
Dìm sông một khối sầu
Mấy mươi mùa đông tái
Tàn! Bể hoá nương dâu

Thuyền năm xưa phương nào!!!

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:14:50 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.03.2021 05:21:58
0

Có Những Điều

Có những điều muốn nói
Mà sao cứ lặng câm
Có những điều muốn hỏi
Mà chẳng tiếng cùng âm

Tháng ngày trôi qua mãi
Hừng đông nối chiều tà
Tiết mùa đua tàn tái
Thanh xuân...thoáng tuổi già

Có những điều chưa nói
Mà nay vẫn lặng câm
Có những điều chưa hỏi
Rồi chẳng tiếng và âm

Kiếp đời giữ! Mang theo

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 23.03.2021 05:28:16
0

Hảo Hán

Hảo hán đời nay khó thể tầm
Quanh mình lấy một kết tri âm
Trau giồi nghĩa khí yên cương
thả
Học hỏi từ tâm kiếm giáo cầm
Rượu chén nghiêng bàu nơi thị tứ
Trà chung trút ấm chốn cùng thâm
Quanh mình lấy một ra đà khó
Hảo hán dăm ba! Bất khả tầm

Cố Quận<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:15:45 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.08.2021 03:56:24
0

Xuân Viễn Xứ An Nhiên

An nhiên đợi tiết chữ thơ xuân
Nắng-Gió-mưa-sương trái hoặc thuần
Cũng chén trà thơm ly rượu nhấp
Đâu màng tóc bạc mái gian truân

Viễn xứ trời mây xám ngõ về
Đường đi tuyết đổ trắng con đê
Sông băng nối bến bờ đây đó
Bạn hữu tìm thăm đối ẩm hề

An nhiên với tết bánh quà mâm
Mỹ vị cao lương mấy đũa thầm
Dạ hỏi " Năm này ta tuổi mấy
Ừ quên! Ngày tháng bóng quang âm "

Viễn xứ an nhiên đón đợi mùa

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.08.2021 03:58:27
0

Xuân Xanh Chưa Đếm Đã Già


Lá tươi hoa rộ chừng bao độ
Đời thắm xuân vui được mấy lần!!!


Màu tóc xưa! Nay bạc
Nửa kiếp người gió sương
Đêm mơ mình hoá hạc
Bay tầm nẻo cố hương

Xuân xanh chừng bao độ
Tay đếm tuổi...đã già

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:17:25 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 05.08.2021 04:01:53
0

Những Chuyến Đò Thơ Gửi Lại Người

Những chuyến đò thơ chở mộng ngà
Nhân sinh một giấc đến rồi xa
Đêm say rượu chén dòng xuân chúc
Tỉnh áo choàng đông lửa ấm trà

Những chuyến đò thơ cuộc bể dâu
Nhân sinh thoáng chốc đã bạc đầu
Lên non toạ cốc vần suy ngẫm
Chữ có muôn rồi cũng ấy câu

Những chuyến đò thơ gửi lại người

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:19:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.10.2021 11:22:03
0

Một Nhành Đông


Đi về lạc cõi sắc cùng không
Trắng khói vàng mây với gió đồng
Với nhánh khô gầy trơ trụi lá
Ô kìa! Cội trổ một nhành đông

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.10.2021 11:24:05
0

Chữ Có Muôn Rồi Cũng Ấy Câu

Chữ có muôn rồi cũng ấy câu
Trăm năm một phiến đá xanh mầu
Đây đường họ tuổi đời dương thọ
Nọ lối danh tên kiếp bể dâu
Mộng vỡ sinh tiền mây khuất núi
Tròn mơ hậu thế nước qua cầu
Trăm năm phiến đá thơ người khắc
Chữ có muôn rồi cũng ấy câu

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:27:15 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 07.10.2021 11:27:01
0

Thảnh Thơi

Đời tợ giấc chiêm bao ảo mộng
Như đêm năm canh trống khởi tàn
Đầu hôm hợp! Cuối buổi tan
Khóc cười cái cõi dương gian đoản trường

Duyên với nghiêp lòng vương dạ vấn
Kiếp trăm năm đá nặng đeo mình
Mai rồi cũng cửa tử sinh
Xác thân bụi cát! Hồn linh đi về

Nên đã quyết bỏ hề được mất
Quẳng gánh lo tay nhặt thảnh thơi
Đến không...không lúc lìa đời
Phách thần bay bổng lên trời thế thôi

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2022 04:11:41 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 03.12.2021 08:36:45
0

Bốn Mùa Viễn Du


" Xuân thăm miền cỏ mọc
Hạ thưởng chốn sen xanh
Thu say hoàng hoa cốc
Đông ngâm tuyết thi hành "

Bốn mùa vui trăng nước
Bạn hữu trên sông thuyền
Quân cờ sau tấn trước
Thua thắng dạ phỉ nguyền

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 03.12.2021 08:40:22
0

Nhật Nguyệt Hận

Tửu tửu đầy vơi tửu
Nhật nhật bàu chén say
Ngân nga từ vận phú
Đàn địch trầm bổng tay

Tơ lòng ta! Người biết
Hận vong quốc kẻ hay
Thanh âm niềm thống thiết
Hoài cố quận mắt cay

Tửu tửu bàu cạn tửu
Nguyệt nguyệt chén nặng tay
Bi ai từ câu phú
Sương tuyết đoạn trường thay

Năm canh trống dạ sầu


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 03.12.2021 08:42:27
0

Triện-Lệ-Hành-Thảo Nét Thơ (2)


Ta triện-lệ-hành-thảo
Hơn mười năm nét thơ
Thu-đông-xuân-hạ đáo
Tiết trời mưa nắng tơ

Đâu màu khung dĩ vãng
Nào sắc ảnh tương lai
Của một thời niên tráng
Chừ bạc tóc! Bút khai

Thơ triện-lệ-hành-thảo
Hơn mười năm nét in
Đậm dòng trên dưới ngạo
Nhân gian nhận gửi tin

Khóc cười chơi số kiếp
Trăm năm ngắn lắm mà

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.01.2022 04:34:47
0

Nửa Kiếp Phù Sinh

Ta nửa kiếp phù sinh bốn cõi
Trời nắng mưa chân mỏi dặm trường
Đi về mịt hướng mù phương
Chiều tơ khói bóng sớm sương gió hình

Ta nửa kiếp u minh giờ nhẹ
Tay chèo lơi đò ghé bãi gềnh
Neo chờ trăng nước mông mênh
Tơ lung linh giữa dòng thênh thang dòng

Ta nửa kiếp gánh phong trần đó
Lòng đã quên dạ bỏ được rồi
Phù sinh ngày tháng cũ trôi
Chén quỳnh cạn hết tam bôi chữ vần

Thơ mắng quỷ ghẹo thần chỉ thế

Cố Quận 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2022 04:39:01 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.01.2022 04:40:01
0

Nửa Kiếp Nhân Sinh Bóng Đuổi Hình


Nửa kiếp nhân sinh lắm não phiền
Ba tầng bất định địa-nhân-thiên
Không không có có tay buông nắm
Mất cả còn chi nữa hậu tiền

Nửa kiếp nhân sinh chén rượu nồng
Ân tình nghĩa khí cũ dìm sông
Trêu trăng ghẹo gió bờ neo thiếp
Mộng thấy quanh ta chẳng kẻ đồng

Nửa kiếp nhân sinh bóng đuổi hình

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 19.01.2022 05:20:11
0

Lực Bất Tòng Tâm

Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu
Thân bằng đạo nghĩa cũ giờ đâu
Non cao đội tuyết hôm đông vãng
Bể rộng dầm sương buổi hạ đầu
Chén tửu thôn ngoài thơ mấy vận
Trà chung xóm nội phú đôi câu
Thân bằng đạo nghĩa xưa nay nhạt
Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 08.04.2022 09:35:44
0

Lên Non Toạ Thiền

Ngán cảnh càng xe nhất mã phi
Cao lâu vũ điệu áo ca tì
Sông nam sóng vượt khoang thuyền chén
Toạ vách non ngàn thủ bút thi


Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 08.04.2022 09:39:57
0

Trăm Năm Giấc Mộng Thôi

Tháng ngày đi rồi đến
Cành non xưa nay già
Sáu mươi tri thiên mệnh
Thầm đếm tiết mùa qua

Trăm năm giấc mộng thôi


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 15.06.2022 04:12:01
0

Ngao Du Sơn Thuỷ

Tiền nhật cung bắc điểu
Tại nhật lưới nam ngư
Non cao lều âm điệu
Bể rộng lái thi thư

Nào biết bạn cửa chờ
Dầm mưa! Đội nắng tơ
Nguyệt tàn...dương quang ánh
Ròng lớn con nước bờ

Tiền nhật cao lâu chén
Tại nhật cô thôn bàu
Buổi về đâu đã hẹn
Cờ phân trắng đen màu

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thiền Thi - 15.06.2022 04:16:08
0

Vai Hồ Thỉ, Vai Tang Bồng

Mơ ngày dòng thả đò trôi
Tai nghe hạc tiếng vang đồi đông mây

Tà dương dõi bóng trăng gầy
Khoang tay chén rượu vơi đầy đón canh
Xa xa vẳng nhịp trống thành
Triều âm sóng nổi xô gành đá sông

Mơ ngày ta với tiểu đồng
Vai hồ thỉ, vai tang bồng đăng non


Cố Quận
(22)

Thay đổi trang: < 1234567 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục