BUỒN VIỄN XỨ

Tác giả Bài
phamkien
  • Số bài : 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.12.2013
BUỒN VIỄN XỨ - 10.12.2013 03:26:14
BUỒN VIỄN XỨ
Tác Giả: Phạm Gia Nam
 
Đứng ở bên này sông
Thả hồn về viễn xứ.
Ngửa mặt nhìn trời xanh
Mây bay mây vẫn bay.
Cúi mặt nhìn mặt đất
Xòe bàn tay, bàn tay
Tay trắng, trắng bàn tay.
Tương lai ơi!!! Tương lai
Buồn đất sầu... Cỏ úa.
 
Phạm Gia Nam
Louisiana 1984