Về Kinh Bắc

Tác giả Bài
hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Về Kinh Bắc - 12.12.2013 09:37:34
 
audio:

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:34:33 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 2 - 13.12.2013 10:55:16<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:36:53 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 3 - 13.12.2013 15:53:22
[themNhac}]http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/audio/ve kinh bac_nhip3.mp3[/themNhac]

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:38:57 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 4 - 14.12.2013 11:21:32
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2013 16:02:50 bởi hai1957 >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 5 - 15.12.2013 09:15:14

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:41:02 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 6 - 19.12.2013 08:31:34
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:50:08 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp 7 - 20.12.2013 07:42:33

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 06:57:46 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - nhịp cuối - 22.12.2013 14:44:54

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 07:00:53 bởi Ct.Ly >

hai1957
 • Số bài : 2063
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.04.2011
 • Nơi: South VN
Re:Về Kinh Bắc - phụ lục - 23.12.2013 09:55:50