Thơ Và Hoa
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 31 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 458 bài trong đề mục
Cố Quận 13.05.2023 08:36:42 (permalink)
0

Áo Sắc Ti Gôn Xuân Xưa


Sắc Ti Gôn thắm màu áo lụa
Người xuân xưa một thủa xa rồi
Tháng ngày tiết đến mùa trôi
Tà tơ bóng lạc! Hình phôi pha hình

Ai thơ để chuyện mình dạ nhớ
Lòng vấn vương tình lỡ không thành
Về đâu áo lụa xuân thanh
Màu Ti gôn cũ đường quanh vắng làn

Cố Quận
Cố Quận 13.05.2023 08:38:45 (permalink)
0

Xuân Đã Đến Rồi

Xuân đã sắc màu hoa trên phố
Vàng cội mai nở rộ bên đường
Ngày lên lá đọng giọt sương
Mầm mơn mởn nụ cành hương gió lừng

Xuân đã tiếng lân luân vũ trống
Nhà pháo vang dội động thôn làng
Đêm ngồi đợi khắc mùa sang
Chào mùng một tết tình tang giấc nồng

Xuân đã đến túi đồng bạc mới
Hừng đông lên ơi ới gọi nhau
Ra quán cạn chén nghiêng bàu
Vần âm lụa sắc áo màu tết thơ

Cố Quận
Cố Quận 13.05.2023 08:40:49 (permalink)
0

Cội Mai Hoa Nhà Người

Xuân về rực sắc cội mai a
Đỏ nhuỵ vàng hoa nở góc nhà
Kẻ viếng trầm trồ khen đẹp nhỉ
Người thăm tắm tắc ngợi xinh nha
Nhành năm bảy búp con đâm mởn
Nhánh bốn ba bông héo rụng già
Tục khách quanh bàn vui tiệc khẻ
Xuân về rực sắc cội mai a

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:42:52 bởi Cố Quận >
Cố Quận 13.05.2023 08:43:13 (permalink)
0

Tháng Chạp Hoa Đào Vào Áo lụa

Hoa đào cánh nở khắp đường quanh
Đỏ rụng thềm xuân xác pháo thành
Khói ngõ đeo hài đi kẻ chậm
Đường sương níu vạt đến người nhanh
Hàng hương phấn tiếng to mong lấy
Quán lụa tơ âm nhỏ quyết giành
Pháo nổ vang thềm xuân xác đỏ
Hoa đào cánh rụng sắc đường quanh

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:47:31 bởi Cố Quận >
Cố Quận 13.05.2023 08:47:58 (permalink)
0

Nụ Hồng Xưa (2)

Hỏi rằng " Em nụ hồng xưa
Mấy mươi độ nắng rồi mưa có còn

Mắt biếc và nét môi son
Tà nguyên trinh vẫn thềm con lối về
Xuân vàng dạt nắng soi đê
Làn hiu hiu gió...làm mê đắm người!!! "

Em rằng " Hoa thủa đôi mươi
Đã tàn hương sắc hồng tươi thắm mùa "

Cố Quận


Cố Quận 13.05.2023 08:50:10 (permalink)
0

Hoa Và Áo Tết Đỏ Xanh


Hai cô bó hoa đào xuân cánh
Tà đỏ xanh vai sánh về đâu
Muốn xin chút sắc chút mầu
Chút môi son nét chút đầu tóc hương

Chút tình để vần thương chữ nhớ
Dòng vấn vương câu mở...câu vào
Hình quyến rũ, Dáng thanh cao
Hai cô áo tết làm xao xốn lòng

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 08:51:38 bởi Cố Quận >
Cố Quận 13.05.2023 08:52:15 (permalink)
0

Đêm Mơ Thấy Cội Mai Già

Đêm mơ thấy cội mai mùa cũ
Nở đoá vàng hoa tắm nắng thưa
Hiên cơn gió lạnh lay cành nụ
Nhuỵ cánh sa thềm! Nhớ tiết xưa

Cố Quận
Cố Quận 13.05.2023 08:54:15 (permalink)
0

Đào Thất Thốn


Xuân tàn! Hoa nở muộn
Đào thất thốn tiếc mùa
Hương theo làn gió cuốn
Vườn trăng...búp thẹn thùa

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 11:47:04 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.07.2023 11:48:03 (permalink)
0

Mồng Ba! Hoa Mai Rụng

Mồng Ba! Thềm rụng cánh
Ngoài sân nhạt sắc hoa
Đêm rồi cơn gió lạnh
Thổi vàng mai đất sa

Ngờ rằng xuân đã hết
Không! Ngõ áo hương người
Bóng vờn câu đối tết
Trên vách đọc môi cười

Mồng ba! Mai cánh rụng
Vàng hoa sân trước ai
Bày đèn nhang lễ cúng
Tết chưa tàn...chưa phai

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 11:49:32 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.07.2023 11:50:04 (permalink)
0

Loài Hoa Không Tên

Có loài hoa không tên
Nở trên cành đỏ thắm
Đợi chờ tia nắng lên
Sắc trêu người muôn dặm


Cố Quận 
Cố Quận 19.07.2023 11:52:06 (permalink)
0

Mimosa Và Thơ (4)

Mimosa đã nở
Nhành xuân sắc vàng hoa
Hỏi người xưa bên nớ
Giờ còn nhớ thơ ta!!!

Cố Quận
Cố Quận 19.07.2023 11:55:58 (permalink)
0

Vườn Hoa Xuân Thơ Nguyệt

Hoa xuân vườn đỏ sắc
Rằm tháng giêng nguyệt thơ
Rượu quỳnh khoang đếm khắc
Mùa trôi nổi vàng tơ

Dòng đông mù sương khói
Đò khuya mái chèo mau
Gió làn vi vu gọi
Người sang bến hội nhau

Thơ nguyệt vườn hoa xuân

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2023 11:57:25 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.07.2023 11:58:47 (permalink)
0


Một Nhành Đông

Đi về lạc cõi sắc cùng không
Trắng khói vàng mây với gió đồng
Với nhánh khô gầy trơ trụi lá
Ô kìa! Cội trổ một nhành đông

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 12:00:51 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.07.2023 12:01:12 (permalink)
0
 

Trộm Hoa

Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ xa nhà
Sắc mùa lên dạ nhớ
Người năm cũ...trộm hoa

Về tay chưng lọ tết
Hiên chén rượu hoài hương
Sắc mùa tơ nắng lệch
Xuyên mành cửa...vấn vương

Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ mơ tà
Áo người sân bên nớ
Thầm trách kẻ...trộm hoa

Cho nhành xuân gãy nhánh


Cố Quận 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 12:05:53 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.07.2023 12:06:26 (permalink)
0

Mai Tôi Đào Nàng


Mai tôi cận với đào nàng
Bên đỏ xám nhánh bên vàng búp xanh

Tiếng hương với sắc dậy thành
Danh thơ với chữ xuân hành vần âm
Đêm trăng người khúc sáo cầm
Ngày tơ nắng kẻ văn trầm trồ khen

Lan giận dỗi, cúc ghét ghen
Mai vàng đào đỏ hai bèn vườn chung

Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2023 11:55:48 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 31 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 458 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9