Hình như mình đã già? Hi...
sông đáy 03.02.2014 14:06:10 (permalink)
Hình như mình đã già? Hi...Hình như mình đã già rồi
Mà sao vẫn thấy yêu đời như xưa!
Tóc như đã bạc, đã thưa
Nói nhiều chẳng thích, chỉ ưa ít lời
Hình như mình đã già rồi? Hi...
#1
  amibaby711 18.04.2014 00:46:24 (permalink)
    già là hay xấu lăm
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9