Khai bút đầu xuân
sông đáy 06.02.2014 23:15:41 (permalink)
Khai bút đầu xuân
Đầu xuân cầm bút khai xuân
Hồn tiên xuất hiện mấy vần bay xa
Tiếng thơ khe khẽ ngân nga
Mà lay động cả gần xa cõi lòng
Thơ tiên như thể cánh hồng
Ru cho đất nước bình yên đời đời!


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9