Khai bút đầu xuân

Tác giả Bài
sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Khai bút đầu xuân - 06.02.2014 23:15:41
Khai bút đầu xuân
Đầu xuân cầm bút khai xuân
Hồn tiên xuất hiện mấy vần bay xa
Tiếng thơ khe khẽ ngân nga
Mà lay động cả gần xa cõi lòng
Thơ tiên như thể cánh hồng
Ru cho đất nước bình yên đời đời!


Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh