Lâm giang tiên - Dương Thận
SGLT 09.02.2014 10:34:44 (permalink)
臨 江 仙
楊慎

滾滾長江東逝水
浪花淘盡英雄
是非成敗轉頭空
青山依舊在
幾度夕陽紅

白髮漁樵江渚上
慣看秋月春風
一壺濁酒喜相逢
古今多少事
都付笑談中


LÂM GIANG TIÊN
Nguyên tác: Dương Thận.

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại
Kỷ độ tịch dương hồng

Bạch phát ngư tiều giang chử thượng
Quán khán thu nguyệt xuân phong
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng
Cổ kim đa thiểu sự
Đô phó tiếu đàm trung


LÂM GIANG TIÊN
SGLT dịch.

Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Vùi dập anh hùng, bọt sóng tung
Non xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Đúng sai thành bại hóa hư không.

Ngư tiều đầu bạc, trên bến sông
Thấy quen rồi thu nguyệt xuân phong
Xưa nay bao nhiêu việc
Cứ nói cười phó mặc
Một bầu rượu vui thú tương phùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2014 10:35:46 bởi SGLT >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9