Tràn Đông
letranminh 16.02.2014 14:00:17 (permalink)
#1
  Huyền Băng 16.02.2014 14:09:47 (permalink)
  0
  Chào bạn,

  Nội dung bạn đăng thử thuộc về thơ, nên HB đã chuyển về thơ sáng tác. Bạn có thể theo vào đó dùng chức năng trả lời để đăng tiếp theo. Bạn. có thể đọc hướng dẩn trong trang thơ để đăng bài cho hợp lệ.
  Chúc bạn thành công.

  TM.BQT,
  HB

  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9