CẦU HÔN VỚI NỬ 60-65
cườivui 02.03.2014 23:56:17 (permalink)
CẦU HÔN VỚI NỬ 60-65
 
Em ơi, anh tuổi quá chiều,
Tiền mặt sắp hết, còn nhiều trong băng.
Để em, khỏi phải băn khoăn,
Anh tuy tám chục, nhưng răng vẫn còn.
Năm qua anh tuổi mỏi mòn,
Chân anh chậm chạp, bù lon hết dầu.
Ai ơi, chớ vội đi đâu,
Đến đây, anh giúp, nối nhịp cầu tre.
Nhưng em chớ có canh me,
Tuổi anh thì lớn, nhưng tre không già.
Mấy khi, em khác các bà,
Chọn chồng lớn tuổi, như cha trong nhà.
Xin em, chớ vội bỏ qua,
Anh đây lớn tuổi, lo ba bốn điều.
Tại sao phải chịu đìu hiu?
Hơn em mấy tuổi, mỗi chiều có nhau.
Tại sao lại phải càu nhàu?
Nếu anh chết sớm, em thâu tiền nhiều .
Nếu em không có tiền tiêu,
Trong băng anh có, bao nhiêu lấy xài.
Nói qua, nói lại, lai rai,
Nếu em hợp ý, thì mai wedding!!!
 
Yours – 80
 
Duyên Nam
Carmel Nov 27, 2013
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9