Khúc tình xuân
sông đáy 06.03.2014 21:46:09 (permalink)
Khúc tình xuân

Lạ lùng- ngồi ngắm mưa xuân
Tự nhiên tôi thấy tần ngần nhớ ai?...
Hình như mình mới quen nhau
Mặt chưa rõ mặt, nhớ câu ân tình
Phải chăng là mối lương duyên
Cho nên ta mới tình cờ gặp nhau?
Nhớ ai đôi mắt trong veo
Nhớ ai đi dưới dáng chiều thướt tha?
Hoa xoan rắc lối đi về
Mưa xuân giăng bụi tái tê lòng buồn!...
Chợt nghe đâu tiếng chuông ngân
Bóng ai ảo ảnh còn mờ trong sương
Người đi về phía viễn phương
Mình ta ở lại vấn vương cõi lòng...


25-2-2013 xuân Giáp Ngọ

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9