Mong mọi người giúp đỡ tìm dùm mình 1 bài thơ Anh Nguyện
Người_Thích_Đùa 13.03.2014 18:35:45 (permalink)
mình ko nhớ hết nguyên bài, chỉ nhớ được vài câu, đại khái là
Anh nguyện làm thân cây
Nếu em là hoa trên cây ấy
......
Nếu em là ngục tù tăm tối
Anh xin ngàn đời chịu tội chôn chân...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9