Ván bài lật ngửa- Vịnh Chánh Tín
sông đáy 20.03.2014 19:22:03 (permalink)
Ván bài lật ngửa- Vịnh Chánh Tín

1-

Mất danh mất giá chỉ vì tham
Một đời sung sướng mấy ai bằng
Ván bài lật ngửa nay mất trắng
Nếm mùi cay đắng mới tu tâm!

2-
Thương thay Chánh Tín:
Thương thay một kiếp tài hoa
Trở thành thần tượng trong lòng người dân
Nào hay con tạo xoay vần
Khiến xui Chánh Tín thiêu thân thương trường
" Ngôi nhà oan khuất" đầu tiên
Phim ma thắng đậm càng tin càng liều
Đầu tư" Dòng máu anh hùng"
Nào hay dính hạn tan tành giấc mơ
" Ngôi nhà oan khuất" , nào ngờ
Ứng vào hậu vận , ván bài đắng cay
Cõi trần dở dở hay hay
Tu tiền- tiền đến lại bay ra ngoài!...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9