HY VỌNG Llà Động Lực của sự sống
Ct.Ly 05.05.2014 16:11:50 (permalink)
#1
  Ct.Ly 05.05.2014 16:13:05 (permalink)
  #2
   Ct.Ly 05.05.2014 16:15:16 (permalink)
   #3
    Huyền Băng 07.05.2014 01:26:56 (permalink)
    Cảm ơn duyennam đã giới thiệu và công tử Lỳ đã đem clip này về cho mọi người xem, rất cảm động và rất hữu ích cho ta để suy ngẫm về những gì mà diễn giả đã trình bày. 
     
    HB
    #4
     Chuyển nhanh đến:

     Thống kê hiện tại

     Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
     Kiểu:
     2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9