Bàn "Đề"
Trần Văn Hiền 07.05.2014 03:04:06 (permalink)
Bàn Đề
Đêm qua nằm ngủ mà mơ,
Thấy con dê cái bơ vơ lạc lòi
Nó vào đến tận sân chòi
Gặp con Dê đực,nó đòi leo lên
Con nằm nghe tiếng nó rên.....
Sáng mai thức giấc tưởng hên nên đánh "đề"
Con liền vay mượn tứ bề,
Được năm vạn bạc,con thề quyết chơi
Con nào dám đánh khơi khơi
Tìm ngay "ông huyện" ghi phơi bàn đề
Ông cười cái giọng hề ...hề.
Thấy con dê hả ? ... Chơi liền "ba lăm"
À mà dê đứng hay nằm?
Thôi thì đánh mẹ .... Chận đầu ,chận đuôi
Chơi đề thì nó hên xuôi
Nếu hên trúng lớn xuôi thì trắng tay
Con liền nghỉ một ,tính hai
"Ba lăm" đánh trước,"năm ba"đánh nhồi
Đến chiều số sổ,.....thiệt ....tồi
Ra con "bảy chục"thiệt nhồi cơ tim
Con ngồi chết lịm im lìm
Rưng rưng nước mắt phen nầy chắc tiêu
Trời chiều thê thảm tiêu điều
Nghỉ càng tức tối làm liều một phen
Con liền vội vả mon men
Đến nhà "ông huyện"bàn đề ban trưa
Ông nằm trên võng đong đưa
Thấy con ông hỏi thua rồi phải không?
Thiệt là nghe tức cành hong...
Nhưng mà rán nhịn nhờ ông "bàn"dùm
Ngỏ hầu gở nợ tùm lum
Không thì chắc chắn phen này ra sân..
Sáng nay rỏ thật ngu đần
Hai con dê nó nằm gần bên nhau
Vậy mà bàn chuyện tầm phào
Con trên, con dưới,con nào củng "ba lăm"
"Ba lăm" cọng lại "ba lăm"
Rỏ ràng ra số,thiệt tình"bảy mươi"
Nói ra thiên hạ chê cười
Cái ngu "đột xuất" bán nhà như chơi
Giờ đây nợ "dí"tơi bời
Làm sao thanh toán vốn lời ....trời ơi
Thôi thì đến miểu ông tà
"Cầu cơ"van vái ông bà độ cho
Cơ về cơ chạy ro ro...
Cơ ngừng, cơ bảo chơi đề mà chi?
Mèn ơi,súi dạy làm gì?
Không chơi thì lấy gì mà gở đây
Giờ này nợ ngập bầy nhầy
Nếu không Trả được phen nầy không xong.....
Cơ rằng,chớ nghỉ bong long
Để cơ suy gẩm chuyện gì phải lo
Ngày xưa cơ củng thập thò
Đi vay đi mượn "cùng lò"giống nhau
Ơ hay ....cơ hảy mau mau
Cho con biết được cơ là....."quí danh"
Ta là "chúa chổm" rành rành
Bộ con không biết hay đành giả quên
Ngày xưa cơ nợ "chúa chùm"
Nợ không trã nổi,nhảy ùm xuống sông
Chơi đề rỏ thật mắc công
Ăn thua lắc nhắc làm sao mà giàu
Nghe lời cơ dạy ngọt ngào
Về chơi "cá độ"làm giàu mau hơn
Nghe cơ, lòng dạ mừng tơn
Phen này một mất,một còn .....như cơ.
Trần Văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 13:01:52 bởi Trần Văn Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9