Đường link dẫn đến mobil

Tác giả Bài
tumbleweed
  • Số bài : 1309
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2006
Đường link dẫn đến mobil - 11.06.2014 02:11:31
Khi click vào link  Http://vnthuquan.net/mobil/, mình bị dẫn trở lại trang sách truyện.
Xem lại giùm mình nhé
Cám ơn nhiều

Ct.Ly

tumbleweed
  • Số bài : 1309
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2006
Re:Đường link dẫn đến mobil - 19.06.2014 23:34:09
À, mình tưởng là link dẫn mình đến một trang/list toàn là mobil files không thôi
Vậy mình là nhà quê rồi