Chú bò gặm cỏ bên đàn cò
sông đáy 20.06.2014 23:04:32 (permalink)
Chú bò gặm cỏ bên đàn cò

Suốt đời anh chẳng sát sinh
Tuy to cao cũng chỉ ăn cỏ đồng
Xe đầy anh mới chở xong
Ung dung ra bãi cỏ non trong lành
Mải ăn chẳng biết đàn cò
Nó thấy anh bò nó cũng đến nơi
Anh gặm cỏ, em dạo chơi
Có khi em bắt giúp ruồi đậu anh
Mỏ xinh em sục dưới bùn
Kiếm vài con tép để giành nuôi con
Anh bò to lớn hiền lành
Chẳng hề cậy khỏe cậy hơn đánh cò
Đàn cò nhỏ đàn cò xinh
Yêu anh bò nó đến càng gần anh
Bò vui khi lắm bạn hiền
Say sưa gặm cỏ mắt long lanh cười! Hiiii...

( Ảnh của họa sĩ Công Hiệp)


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9