Hàng thủ công Việt Nam
sông đáy 11.07.2014 13:52:06 (permalink)
Hàng thủ công Việt Nam


Cồng kềnh một chuyến xe hàng
Bao nhiêu công sức con người làm ra
Chổi, quạt, rổ rá, nong nia...
Ngàn năm từ trúc , từ tre... mà thành
Bàn tay khéo léo chuyên cần
Thành muôn vật dụng rẻ đẹp bền lâu
Còn hơn đồ nhựa, hàng tàu
Vừa giòn, vừa đắt lại còn ung thư
Người Việt dùng hàng Việt Nam
Bà con ơi hãy mua đi mà dùng
Mây hun khói, tre thì ngâm
Chẳng lo nhiễm độc, của mình làm ra
Nó bài thơ của quê nhà
Tâm hồn dân tộc chở che sớm ngày
Bao giờ nón rách, thủng nia
Lại hóa thành củi chẳng lo mất gì
Đường xa một chuyến xe đầy
Chúc anh bán nón, nong, nia,,,, đắt hàng!


Thật là tuyệ!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9