Phân ưu cùng Nguyên Đỗ
Ct.Ly 05.09.2014 03:02:52 (permalink)
#1
  Nguyệt Hạ 06.09.2014 13:24:26 (permalink)
   
     Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất.
  nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban ơn phù trợ cho Nguyên Đỗ và gia đình.

  Nguyệt Hạ

  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9