Phân ưu cùng Nguyên Đỗ

Tác giả Bài
Ct.Ly

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
Phân ưu cùng Nguyên Đỗ - 06.09.2014 13:24:26
 
 Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất.
nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban ơn phù trợ cho Nguyên Đỗ và gia đình.

Nguyệt Hạ