Tu (Tác giả MN)
Thi sĩ Ba trợn 04.10.2014 20:32:55 (permalink)
Tu
(MN)

Con ơi nhớ lấy lời cha
Dù đời bể khổ, chớ mà đi tu
Lỡ như thành phật, người bu
Khẩn cầu phù hộ, khổ bù đầu con!
Tai không điếc, phổi cũng mòn
Suốt ngày hưởi khói, phổi còn được không?
Nếu con cương quyết một lòng
Hãy thử tìm tới nhà dòng xem sao.
Dù chưa thành thánh ngôi cao
Thầy tu cũng sướng khác nào thần tiên
Muốn giàu cứ việc rửa tiền
Muốn tình cũng có thiếu niên để mần
Tình, tiền, tôn kính đủ phần
Việc này chẳng phải đặc ân chúa trời?
Nhanh chân kẻo phụ lòng người
Cha chờ ngày hoán chuyển lời xưng hô!

Cha ơi báo đã xía vô
Sau này sẽ chẳng tha hồ nữa đâu!
Nương theo phật pháp nhiệm màu                                           
Cà sa con khoác, cạo đầu thành sư
Vài câu kinh tụng thật hư
Có cầu, có độ, từ từ giăng câu
Muốn sang người phải bắt cầu
Muốn được phù hộ phải hầu thầy ngay
Cơm bưng nước rót mỗi ngày
Tín đồ cung kính bẩm thầy cũng oai.
Xây chùa, đúc tượng làm hoài
Thí chủ tích phước thầy moi được tiền
Nhiều tiền tất có nhân duyên
Truyền đời dòng dõi, cha hiền chẳng lo
Nam mô, Lạy chúa, chứng cho
Con tung đồng bạc xem phò ai đây

MN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 20:40:22 bởi Thi sĩ Ba trợn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9