Trong bài đã đăng, có sót 3 câu
Quynh Nguyen 07.10.2014 14:10:58 (permalink)
Tôi đọc trong truyện đăng trên VN thư quán, thấy có đoạn không hiểu, kêu tác giả hỏi, thì ra thiếu 3 câu. (Tác giả gởi cho tôi nguyên bài.)
Đó là bài "Hạt Tình Hồi Sinh" của tác giả Tràm Cà Mau.
Thiếu mất 3 câu trả lời của ông Việt Kiều.
Neu VNTQ muốn hiệu định lại thì tôi sẽ chuyển nguyên bài, không bị thiếu sót.
Quynh
#1
  Ct.Ly 07.10.2014 17:16:39 (permalink)
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9