Trong bài đã đăng, có sót 3 câu

Tác giả Bài
Quynh Nguyen
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2014
Trong bài đã đăng, có sót 3 câu - 07.10.2014 14:10:58
Tôi đọc trong truyện đăng trên VN thư quán, thấy có đoạn không hiểu, kêu tác giả hỏi, thì ra thiếu 3 câu. (Tác giả gởi cho tôi nguyên bài.)
Đó là bài "Hạt Tình Hồi Sinh" của tác giả Tràm Cà Mau.
Thiếu mất 3 câu trả lời của ông Việt Kiều.
Neu VNTQ muốn hiệu định lại thì tôi sẽ chuyển nguyên bài, không bị thiếu sót.
Quynh

Ct.Ly