LỄ TẠ ƠN
ThanhThanh 26.11.2014 16:08:42 (permalink)
 
        LỄ TẠ ƠN                        
 
 
Tạ ơn trời Phật đoái thương con         
Dâu bể bao phen vẫn sống còn         
Ngước mặt nhìn đời không hổ thẹn   
Hiếu trung giữ vẹn tấm lòng son  
 
Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yêu         
Ân huệ cho con đã quá nhiều              
Hơn bốn ngàn năm trang sử Việt
Hào hùng bất khuất biết bao nhiêu      
 
Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con         
Nuôi dưỡng dạy răn được vẹn tròn 
Điều phải biết theo, sai biết tránh       
Công ơn Cha Mẹ lớn tày non         
 
Tạ ơn tất cả khắp xa gần                     
Dòng họ, gia đình, bạn hữu thân
Đã mến thương tôi trong cuộc sống       
Cho đời đẹp mãi tựa mùa Xuân              
 
Tạ ơn nước Mỹ, nhân dân Mỹ          
Mở rộng vòng tay đón thế nhân               
Cứu giúp bao người trên Thế giới 
Mầu da chủng tộc chẳng hề phân       
 
Tạ ơn Sư Trưởng, quý Cô, Thầy       
Trí tuệ cho con tự bấy nay         
Ân đức khai tâm trân quý ấy           
Đã đủ hành trang cuộc sống này.
 
                      TỪ PHONG
 
 
 
        THANKSGIVING
 
 
Thank you, the Buddha who's had pity on me
So that from so many vicissitudes of life I am free;
Raising my eyes to look at anyone without shame,
Filial piety and loyalty kept, I've attained my aim.
 
Thank you, my beloved Vietnam fatherland
For lavishing your favor on me, I understand,
Over four thousand years our  history inheritable
How many examples magnanimous, indomitable!
 
Thank you my kind parents who gave me birth
Brought me up, educated; proud to be on earth,
I know the evil to avoid, with the good to comply:
The credit is due to them, the merit mountain-high.
 
Thank you everybody everywhere far and near,
My lineage, my family precious, my friends dear
Who have been fond of me in this life in chime,
Our existence is always beautiful like springtime.
 
Thank you, America, the Americans humane
For receiving with wide arms people mundane
Rescuing, relieving on the globe so many a soul
Not distinguishing race, color, just those in dole.
 
Thank you, Abbot, my Master, each bonze, nun
For giving me Wisdom long since well done.
Your rich graces to develop my mind wakerife
Have provided me with enough luggage in life.
 
                  Translation by THANH-THANH
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9