Hồi Ký 50 Năm Cải Lương - Vương Hồng Sến

Tác giả Bài
Thanh Vân
  • Số bài : 3322
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2007
Hồi Ký 50 Năm Cải Lương - Vương Hồng Sến - 10.12.2014 00:26:00
 
 
 
Phần I
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2017 20:16:05 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
  • Số bài : 3322
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2007
Re:Hồi Ký 50 Năm Cải Lương - Vương Hồng Sến - 10.12.2014 00:29:00
Phần II
 
 
 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai