Paris có gì lạ không em - Thơ Nguyên Sa - Diễn ngâm: Hồng Vân

Tác giả Bài
Ct.Ly