Một Mùa Đông - Thơ Lưu Trọng Lư - Diễn ngâm:Quang Minh

Tác giả Bài
Ct.Ly