THƠ PHỔ NHẠC - Đỗ Hữu Tài

Tác giả Bài
Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
THƠ PHỔ NHẠC - Đỗ Hữu Tài - 15.01.2015 05:27:46
 
  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=QPJ0b9V7tXQ#t=151[/tube]
 
Thơ: Đỗ Hữu Tài
Phổ Nhạc: Văn Sơn Trường
Hoà Âm: Quang Đạt
Tiếng Hát: Mạnh Tuấn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2015 05:38:25 bởi Do Huu Tai >

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
Re:THƠ PHỔ NHẠC - Đỗ Hữu Tài - 17.01.2015 08:03:44
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=bM0ImZ34TqA[/tube]
 
Hư Ảo Tình Yêu
Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Văn Sơn Trường
Tiếng Hát: Ngọc Quy
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2015 08:05:04 bởi Do Huu Tai >