Văn Tuyển II

Tác giả Bài
NguyễnNhânTrí
  • Số bài : 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2014
Văn Tuyển II - 04.02.2015 01:48:02
Trước hết tôi xin lỗi nếu bài nầy đăng không đúng chỗ (vì tôi không biết đăng vào đề mục nào). Nếu mod cần di chuyển giùm đến đúng nơi tôi xin cám ơn.
 
Tôi muốn tìm một website mang tên Văn Tuyển 2. Vào khoảng năm 2012 tôi có đăng một vài bài trong đó. Tôi không ghi lại địa chỉ mạng nên bây giờ muốn trở lại nhưng vào google hoài mà không thấy. Bây giờ chỉ thấy trang Văn Tuyển, không phải trang tôi muốn tìm. Lúc đó tôi nhớ là trang Văn Tuyển 1 đã đầy rồi hay vì lý do gì đó họ mở ra Văn Tuyển 2. Nghe phong phanh họ đã chuyển tay cho BĐH mới rồi không biết đã đóng cửa xóa trang mạng luôn hay sao mà bây giờ không còn tìm ra được. Một trong những cái search gần nhất lại dẫn đến Việt Nam Thư Quán.
 
Có ai biết gì về trang mạng Văn Tuyển 2 xin liên lạc cho tôi biết giùm rất cám ơn.
 
NNT
 nguyennhantri@hotmail.comCt.Ly