Xuân Trong Nét Đẹp Của Người Tu _TKN Thích Nữ Chân Liễu/Canada

Tác giả Bài
Ct.Ly
  • Số bài : 22719
  • Điểm thưởng : 0
Xuân Trong Nét Đẹp Của Người Tu _TKN Thích Nữ Chân Liễu/Canada - 16.02.2015 16:14:05
Xuân Trong Nét Đẹp Của Người Tu Tác giả: TKN Thích Nữ Chân Liễu/Canada
 
Diễn đọc: Sương Anh
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=Q_6ma5cgb2Y[/tube]