Thành Kính Phân Ưu Nhà Thơ Đỗ Hữu Tài
Yên Dạ Thảo 26.09.2015 14:18:52 (permalink)
 


Yên Dạ Thảo thành thật chia buồn cùng tang quyến về sự ra đi của nhà thơ Đỗ Hữu Tài lúc 9 giờ 37 phút, sáng ngày 25 tháng 9, 2015 tại Mount Vermont Hospital Alexandria Virginia Hoa Kỳ  -  Hưởng dương 58 tuổi  và xin chia buồn sự ra đi của Thân Mẫu anh cùng trong ngày tại tư gia Saigon, Việt Nam
Nguyện cầu hương linh  thi sĩ Đỗ Hữu Tài và Thân Mẫu được an lành nơi đất Chúa.

Yên Dạ Thảo
25/09/2015
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9