Ngụ Ngôn - MacDung
macdung 29.10.2015 16:01:45 (permalink)
Kẻ Lưng Gù
***
Gã là kẻ sĩ, vốn khuyết tật có cái lưng gù. Điều này bẩm sinh lúc ra đời đã vậy. Mẹ gã cho con đi học mấy ông thầy nho trong làng, với hy vọng kiếm được một chỗ trong quan trường đặng miếng cơm manh áo. Dù sao đối với một người mẹ, tuy con gù lưng nhưng vẫn đẹp, vì đó vẫn là núm ruột đẻ đau kia mà…
 
Với cái lưng khòm khọm, nhưng được cái lý là kẻ biết kính trên nhường dưới nên gã được thầy yêu, bạn mến. Nhưng với những đứa trẻ thẳng tuột tâm tính thì
 

 
dù sao gã vẫn là kẻ gù lưng, cho nên danh gọi không thể khác đi được…
 
Một hôm có quan khâm sai xuất hành vi ngoại nhằm tìm kiếm nhân tài ra phục vụ cho xã tắc. Tuần phủ địa phương hay tin tập trung kẻ sĩ ra nghinh đón một cách long trọng. Trong đám đông nghinh đón, cái dáng gù của gã trông khác biệt hơn người nên được quan trên chú ý…
 
Thế là bỗng chốc gã gù thay đổi thân phận, nhập kinh phục vụ cho triều đình, đúng như tâm nguyện của mẹ già…
 
Mấy năm sau, khâm sai đại thần lại xuất hành về lại chốn cũ. Hình thức nghinh đón vẫn như ngày nào. Nhưng điều kỳ lạ là hiền sĩ trong làng có quá nhiều kẻ gù lưng…
 
                                                  SG – 29.10.2015
                                                         MacDung
 
 
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9