Cầu sông NGÂN
lá chờ rơi 02.01.2016 08:40:21 (permalink)
CẦU SÔNG NGÂN
 
Mùng bảy tháng bảy năm canh thân
Chiếu lệ bắt cầu sang sông Ngân
Hằng hà sa số cu-li quạ
Bay thẳng về trời dường chảy quân
 
Hai bên bờ sông đầu lóc ngóc
Con thời kêu đói con kêu nhọc
Đường xá xa xôi việc nặng nề
Phần lủ con thơ ở nhà khóc
 
Xảy nghe lịnh trời truyền khởi công
Nào con đầu cúi con lưng cong
Thêm thầy huyện Bẻo đứng coi việc
Đụng đâu đánh đấy như boong boong

Ngán cho cái kiếp làm dân thiệt
Làm có ăn không chết chó chết
Ngắn cổ kêu trời trời chẳng nghe
Một con bay lên đứng diễn thuyết
 
Hỡi đồng bào … nghe tôi nói đây
Dân quyền thịnh nhất là đời nay
Việc nầy không phải việc công ích
Không ai được phép đem dân đày
 
Mặc kệ chàng Ngưu cùng Chức Nữ
Qua được thi qua không thì chớ
Chúng ta hè về quốc thôi !
 
Nghe dân quạ nổi tiếng khi mệnh
Trời sai thiên lôi ra thám thính
Đầu đen máu đỏ quyết hi sinh
Ngừng búa thiên lôi không dám đánh
 
Năm nay nghe lệnh trời ra
Lấy chữ “đại xá” trời ban tha
Dân quạ ở đâu về ở đó
Từ nay khỏi bắt cầu Ngân Hà
 
Cho hay :
Mềm thi ai cũng cắn
Rắn thì trời cũng nhả
Hằng hà sa số cu-li quạ
Bay về hạ giới kêu khá khá ….!
 
Dường như tác giả là giáo sư Kiều Công Gia.
Bài nầy thuộc loại “quốc cấm”. Nhưng càng cấm thì càng được phổ biến nhanh và mạnh trong giới sinh viên học sinh trường Trung Học Le Myre de Villers, tức trường Trung Học Mỹ Tho ngày nay.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2016 10:37:00 bởi lá chờ rơi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9