CHIẾC ÁO

Tác giả Bài
thachthaohuynh
  • Số bài : 22
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2013
CHIẾC ÁO - 24.01.2016 06:38:11
0
CHIẾC ÁO
Buổi sang thức dậy
Chợt nghe nỗi nhớ
Thổn thức
Úp mặt vào chiếc áo
Nồng ấm một thời
Nhân dáng ai xưa!
tl (01/21/2016 thi tập Năm tháng đi qua TL)