Website
HongYen 20.10.2003 00:59:11 (permalink)
Mong các bạn chỉ cho những website có thể download để đánh tiếng Việt. Cám ơn
#1
  Thái Nhi 20.10.2003 06:57:31 (permalink)
  Bạn có thể download tại đây:
  - VietKey 2000: http://www.vietkey.net/index.php?section=uni_dl&PHPSESSID=389e1948aa8bac32994adf59807a89a6
  - UniKey 3.55: http://prdownloads.sourceforge.net/unikey/uk355-3.zip
  Đây là 2 bộ gõ ngon lành nhất, thông dụng nhất ở Việt Nam.
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9