Cơm thố là cơm gì? Chợ Cũ ở đâu?

Tác giả Bài
Ct.Ly

sen dat
  • Số bài : 3043
  • Điểm: 34
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2008
Re:Cơm thố là cơm gì? Chợ Cũ ở đâu? - 14.03.2016 19:04:29
0
Ui chao bây giờ ở Việt Nam! Sáng tạo ra nhiều món lắm và cũng hay quay về truyền thống nữa. Mà xét cho cùng thì giống thời trang một hồii rồi cũng quay lại cái cũ. còn có loại cơm gọi là cơm niêu từa tựa cơm thố nhưng mỗi lần ăn là mỗi lần đập bể niêu he..he...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2016 19:06:54 bởi sen dat >