MOTHER'S DAY
ThanhThanh 06.05.2016 13:52:16 (permalink)
MOTHER'S DAY    
 
Mẹ còn tất bật quê nhà,         
"Ngày Tôn Vinh Mẹ" cũng là ngày thôi!
 
Tinh mơ lục đục thức rồi,                    
Mẹ trông ngõ trước, mẹ ngồi vườn sau. 
Lót lòng bỏm bẻm miếng trầu,         
Thăm giàn bông bí, trái bầu xinh xinh. 

Gái trai ngòai ruộng bên đình,        
Mải làm ăn cũng vô tình đâu hay.          
Nào ai kính mẹ hôm nay,                   
Tặng hoa, cầu chúc, tỏ bầy gần xa... 
 
Mẹ ơi! Phong tục người ta,                   
Ơn Thầy, Nghĩa Mẹ, Công Cha một ngày. 
Quê hương mây trắng bay bay,                    
Ca dao theo gió lất lây bời bời,                   
 
Âm thầm góc bể chơi vơi                              
Con luôn tưởng nhớ, cầu trời bình an,            
Đời đời cho mẹ Việt Nam.                          
Giang sơn tươi đẹp, chứa chan thanh bình.
 
                   NGUYỄN PHÚ LONG   
 
MOTHER'S DAY
 
Mom is still laborious in her native land to stay;
The Mother's Day is therefore a merely trivial day. 
 
She usually gropingly wakes up early at dawn
To look after the front gate, take care of the rear lawn.
For breakfast she munches slowly a quid of betel.
She tends each pumpkin bud, each squash petal.

Her sons and daughters are busy working in the field,
So absorbed, nonchalant, unaware of it to wield.
Whoever to respect, love, honor her on this day;
Flowers to offer, gratitude to express, wishes to say?
 
Oh mom, that is the nice tradition of people overseas;
Mother's value, Father's merit, Teacher's deed to please.
Back there in your village white clouds fly, profuse,
Folk-songs though aplenty gone with the wind, diffuse.
 
Away from home, silently in exile, wandering in dole,
I always miss and think of you, pray for your whole,
And for Mother Vietnam, for an eternal good increase,
Our beloved motherland, bright, blooming in peace.
 
                           Translation by THANH-THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2016 13:53:21 bởi ThanhThanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9