MỘT NGƯỜI CHA
ThanhThanh 19.06.2016 04:26:31 (permalink)
   MỘT NGƯỜI CHA    
 
Ảnh lại mang về thêm một bịch 
Cả đồ ăn lẫn với đồ chơi;
Đàn con ào đến đầy vui thích,  
Ảnh+chúng ôm hôn sướng nhất đời.  
 
Ảnh nói: “Ngày thơ tôi khổ lắm,         
Thèm búp-bê, thèm gấu nhồi bông;       
Nhà nghèo cha+mẹ khôn mua sắm;
Nuốt nhịn thâu đêm đắng xót lòng.”       
 
Bởi thế ngày nay tìm được việc,         
Gia-đình vén khéo giữ vuông tròn,  
Tránh xa chiếu bạc, kiêng men tiệc, 
Ảnh sắm thường-xuyên quà cho con.   
 
Không chỉ cho quà mà cũng dự            
Và đưa đi dự các trò chơi;        
Giảng bài; kể chuyện; trao tâm-sự;     
Khắng-khít cha–con trước ngưỡng đời. 
 
Đây đó có nhiều em xấu số,                        
Không cha, hoặc có nhưng “trời ơi”;    
Tôi mừng lũ nhỏ vui nhờ bố,               
Khen Ảnh – người cha khá tuyệt-vời.   
 
                       THANH-THANH   
 
 
           A FATHER
 
There He brought home a bag again
Regularly of foods and toys as main;
The children gladly rushed to Him;
They embraced one another full of vim.
 
He said, “When a kid, not happy at all,
I craved for each teddy bear, each doll; 
My parents were too poor, could not buy; 
I endured thru nights for dole to multiply.”
 
Therefore now that He has a job found,
Deftly managed His family life to round,
Not to alcoholism, drug, gambling cling,
He can buy toys, gifts for his offspring.
 
But, further, playthings being not bounds,
He also participates, leads to playgrounds;
Explaining lessons, telling stories, all told,
Dad and kids attached on life's threshold.
 
While there are many an ill-fated child,
Without or with a father but the wild;
Pleased to see with Him the kids are glad,
I praise Him for being a wonderful Dad.
 
Translation by THANH-THANH
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9