NGƯỜI CẬN VỆ NỀN ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA -trandatrau sưu tầm 2016

Tác giả Bài
trandatrau
  • Số bài : 46
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2014
NGƯỜI CẬN VỆ NỀN ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA -trandatrau sưu tầm 2016 - 09.09.2016 16:53:44

[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]Khởi đầu nhiệm kỳ 1 Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà vào cuối năm 1967, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu là vị Tổng Thống đầu tiên của Nền Đệ Nhị Cộng Hoà từ cuối năm 1967 cho đến ngày 30-4-1975.
Nhiều vụ mưu sát hay ám sát Tổng Thống với những lý do về chính trị v.v.. đã từng xảy ra khắp nơi trên thế giới kể cả tại một số quốc gia tương đối ổn định về an ninh không có chiến tranh. Trong những vụ ám sát xảy ra đó, những người Cận Vệ Tổng Thống đã hy sinh cũng không ít. Điều này đã nói lên sự khó khăn biết bao của ngành an ninh bảo vệ vị Nguyên Thủ Quốc Gia.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Đất nước Việt Nam trước năm 1975, đang trong thời chiến tranh lại càng hung hiểm hơn, mạng sống của vị Nguyên Thủ Quốc Gia như chỉ mành treo chuông, nhất là thời gần cuối Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà, vì phải chịu áp lực nhiều phía tấn công từ người bạn Đồng Minh trở mặt, từ thành phần thứ ba và từ kẻ thù Cộng Sản, v.v…[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Bài viết nầy chỉ xin ghi lại một vài việc đã xảy ra trong thời gian trực tiếp phần nhiệm Cận Vệ của mình qua phần hồi ký nầy mà thôi.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
 
[font="arial; color: black; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]Bộ Tư Lệnh Hải Quân biệt phái toán Người Nhái đầu tiên về Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH.
Vào khoảng tháng 9 năm 1967. Thi hành thượng lệnh, Bộ Tư Lệnh Hải Quân P.1 tuyển chọn một số Người Nhái ưu tú, đã có kinh nghiệm chiến trường, có thành tích, giỏi võ thuật và tác chiến của LĐNN để biệt phái về Khối Cận Vệ Tổng Thống Phủ.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Nhận Sự Vụ Lệnh BTL/HQ/P1. Toán NN được tuyển chọn, lên trình diện Tham Mưu Biệt Bộ Phủ Tổng Thống. Khi đến Dinh Độc Lập chúng tôi trình diện Thiếu Tá Nhan Văn Thiệt Trưởng khối Cận Vệ, còn HQ.Trung Úy Nguyễn Văn Tư trưởng toán NN được đưa lên văn phòng TT. để trình diện Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Trưởng khối cận vệ Thiếu Tá Nhan Văn Thiệt cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của Phủ Tổng Thống .v.v..[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Thiếu Tá Thiệt[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] nói: Tình hình hiện nay rất khó khăn, Tổng Thống mới nhậm chức chưa ổn định, Khối Cận Vệ chưa tổ chức được an ninh bảo vệ TT. nên rất nhiều nguy hiểm có thể xảy ra cho vị Nguyên Thủ Quốc Gia.
Thiếu Tá Thiệt[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] tiếp: Vì sự an nguy của Tổng Thống xin nhờ các anh cố gắng bảo vệ cho ông.. Và đây là nhiệm vụ chung của quân nhân đối với vị Nguyên Thủ Quốc Gia và cũng là vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Đội..!
 
[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]Bản tánh hiên ngang bất khuất của Toán Người Nhái Cận Vệ mới đáo nhậm.
Sau đó chúng tôi qua Đại đội canh phòng tại 124 đường Hồng Thập Tự trình diện Trung Úy TNV. để sắp xếp nơi cư ngụ. Trung Úy V. lược qua công việc của Đại đội canh phòng và cho chúng tôi biết sẽ sát nhập danh sách chúng tôi vào đại đội, ngoài giờ canh gác thì phải làm tạp dịch như tất cả nhân viên nơi đây.. Sau cùng Trung Úy V. hỏi chúng tôi có ý kiến gì không?[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Tôi giơ tay xin có ý kiến: Xin phép Trung Úy cho chúng tôi tham khảo lại rồi sẽ trình cho trung úy biết sau.. Trung Úy V. đồng ý, chúng tôi ra ngoài sân họp nhau lại.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Anh em trong toán cùng bàn thảo: Chúng ta nhận Sự Vụ Lệnh của BTL/HQ lên Phủ Tổng Thống với nhiệm vụ là Cận Vệ, nếu bây giờ Đại đội canh phòng sắp xếp chúng ta canh gác và làm tạp dịch thì chúng ta đâu còn sức để làm nhiệm vụ nửa?..[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Sau khi bàn thảo xong tôi đại diện cho anh em vào gặp Trung Úy V. tôi trình bày nhiệm vụ của chúng tôi là cận vệ cần phải giữ gìn sức khỏe để hoàn thành công tác nên xin được miễn canh gác hoặc làm tạp dịch, xin Trung Úy xem lại.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Trung Úy V. phủ quyết: Các anh về đây thì cũng giống như tất cả nhân viên ở đây vì tất cả đều là cận vệ.![font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Tôi bình tỉnh nói: Nếu Trung Úy nói tất cả nhân viên ở đây đều là cận vệ thì đâu cần đến anh em chúng tôi biệt phái về đây để làm cận vệ?! Chúng tôi tạm thời xin phép không nhận việc, nếu Trung Úy thấy không cần chúng tôi thì xin hãy trả chúng tôi về lại BTL Hải Quân.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Nói xong tôi chào rồi bước ra ngoài, Trung Úy V. vội gọi tôi trở lại có vẻ bực tức nói : Anh đứng lại đây chờ tôi gọi điện thoại qua ông Trưởng Khối Cận Vệ.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khi điện thoại reo Trung Úy V. mở Speaker cho tôi cùng nghe, có tiếng Thiếu Tá Thiệt. Trung Úy V. báo cáo: Thưa Thiếu Tá mấy thằng em Hải Quân lên đây “V.” sắp cho tụi nó canh gác và làm tạp dịch tụi nó không chịu..Tụi nó nói là lên đây để làm cận vệ chớ không làm tạp dịch hoặc canh gác đó Thiếu Tá.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Tiếng Thiếu Tá Trưởng Khối vang lên: Ờ ! phải đó V…”Moa” xin Hải Quân cho NN tụi nó lên đây để lo cho “Ông già” (Tổng Thống)– “Toa” nhớ là đừng sắp tụi nó tạp dịch hay canh gác gì hết, phải để anh em NN đầy đủ sức khỏe để bảo vệ Tổng Thống đó.!!.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Trung Úy V. Cúp điện thoại xong, Tr/Úy V. day qua tôi dịu giọng: Thôi anh nói với anh em vào trong phòng nghỉ đi…[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
(Tr/Úy V. và anh em Cận Vệ chúng tôi thông cảm vì sự việc đã qua và rất thân với nhau khi cùng đi công tác. Trung Úy V. cho biết việc xảy ra đó, Thiếu Tá Thiệt có nói với Trung Úy là Thiếu Tá rất thích vì có được những NN Hải Quân tánh khí ngang tàng như vậy mới đúng là người “Cận Vệ” vì họ dám nhận lãnh trách nhiệm của mình, khi hành sự họ sẽ không sợ bất cứ một áp lực nào và bất cứ từ đâu tới.![font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Trung Úy V.[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] là một sĩ quan an ninh địa điểm, sắp xếp kế hoạch và điều động nhân viên rất giỏi của Khối Cận Vệ PTT. Cấp bậc sau cùng là Trung Tá Trưởng Ty Cảnh Sát Gia Định cho đến ngày 30-4-75.)
o O o
Bắt đầu vào công việc mới, Khối Cận Vệ còn phôi thai, toán NN là những người Cận Vệ đầu tiên của Phủ Tổng Thống. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng túc trực với 2 chiếc xe Jeep để hộ tống cùng với xe Quân Cảnh mở đường đưa Tổng Thống đi đến Dinh Độc Lập để làm việc, và rước về tư dinh trong cư xá Tổng Tham Mưu..[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Tết Mậu Thân lại đến trong máu lửa rực trời do bọn cộng sản không giữ lời cam kết để cho dân hai miền được vui xuân. Bọn Việt cộng đã tấn công và chiếm giữ 44 tỉnh của Miền Nam.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Bọn Việt cộng chiếm đóng và ẩn mình trên các cao ốc trong thành phố Sài Gòn, ngay cổng hậu đường Nguyễn Du cũng bị VC chiếm đóng ngôi cao ốc 3 tầng đang xây cất chưa xong, đối diện với cổng hông sau của Dinh Độc Lập.(Sau khi tiêu diệt các chốt của VC, 2 ngày sau cao ốc nầy được giải tỏa.)[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Trong những ngày đầy nguy hiểm nầy vì VC có thể núp trong các cao ốc bắn sẻ, chúng tôi vẫn hộ tống Tổng Thống đi và về đường bộ dưới các cao ốc dọc theo đường từ Tư Dinh ở Tổng Tham Mưu đến Dinh Độc Lập.( *(Vì sau ngày Tổng Thống Tuyên Thệ nhậm chức cho đến Tết Mậu Thân. Phủ Tổng Thống chưa có trực thăng riêng và phi hành đoàn lái trực thăng, các chuyến bay đều do Bộ Tư Lệnh Không Quân ra chỉ thị cho Đại úy Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Văn Phú Hiệp đảm trách.)[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Về chiến sự. Tổng Thống họp cùng các Tướng Lảnh. Sau khi được báo cáo đầy đủ, TT ra lệnh Tổng phản công để tiêu diệt và đẩy lui VC ra khỏi 44 Tỉnh của Miền Nam.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân của VC, kết quả là dân, quân, cán, chính VNCH đã tiêu diệt trên dưới 200 ngàn quân VC v.v.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
 
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà
Từ 1967 đến 1975
[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Cơ quan thẩm quyền trong Dinh Độc Lập bắt đầu thiết lập các cơ sở cần thiết để bảo vệ Tổng Thống và gia đình, sau đó tất cả gia đình Tổng Thống từ cư xá Tổng Tham Mưu di chuyển về Dinh Độc Lập. Toán Cận Vệ chúng tôi cũng di chuyển vào trú ngụ trong Dinh.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Hệ thống điều hành Phủ Tổng Thống gồm có Văn Phòng và Võ Phòng v.v…, tổ chức trong Dinh Độc Lập chia ra nhiều phần hành được ngăn cách và riêng biệt để giữ bí mật. Văn Phòng TT trong hệ thống điều hành có Phòng Tùy Viên TT, Khối Cận Vệ và vài cơ quan khác.v.v. Phần kiểm soát an ninh toàn dinh đều do Khối Cận Vệ đảm trách. Trong và ngoài khuôn viên dinh Độc Lập thì do Liên Đoàn An Ninh Danh Dự canh phòng, ngoài ra còn mộtđội Thiết Giáp Kỵ binh án ngữ con đường phía sau Dinh Độc Lập nối liền giửa đường Hồng Thập Tự và Nguyễn Du, một Tiểu Đoàn Nhảy Dù trú đóng ở Sân Tao Đàn cùng với nhiều đơn vị như Cảnh Sát Đặc Biệt, Biệt Đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến, Biệt Đoàn 5 Cảnh Sát Dã Chiến, và Biệt Khu Thủ Đô v.v[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà được thành lập để bảo vệ vị Nguyên Thủ Quốc Gia không phải riêng cho một vị Tổng Thống. Khi vị Tổng Thống đương nhiệm theo hiến định mãn nhiệm kỳ và Tân Tống Thống đăng quang, Khối Cận Vệ vẩn tiếp tục nhiệm vụ của mình với vị Tổng Thống mới.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống nhận thức nếu có sự không may xảy đến cho vị Nguyên Thủ Quốc Gia như bị ám sát hoặc đảo chánh,thì đất nước sẽ hỗn loạn và phân hóa đưa đến nguy cơ miền Nam tự do sẽ bị diệt vong vì lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt, v.v…[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Nhiệm vụ:[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống có nhiệm vụ là bảo vệ Tổng Thống, vị Nguyên Thủ Quốc Gia, cũng là vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và gia đình của Tổng Thống. Nhiệm vụ đòi hỏi người Cận Vệ phải “tuyệt đối” trung thành với Quốc Gia, không được sơ hở trong khi hành sự.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Cận Vệ Viên:[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Đất nước đang thời chiến cho nên Cận Vệ Viên được tuyển chọn trong thành phần quân nhân trong các Quân, Binh Chủng Hải, Lục và Không Quân QLVNCH, qua phần an ninh lý lịch rất kỹ lưỡng. Là thành phần ưu tú có thể năng, giỏi võ thuật và tác xạ trong các đơn vị thiện chiến của quân đội như Lôi Hổ, Biệt Kích Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Động Quân, Người Nhái v.v… Các nhân tài võ thuật đương thời trong các đơn vị khác như Trương Đức Hiếu, Thạch Cẩm Tòng vô địch Việt Nam về môn Nhu Đạo, và các huyền đai xuất sắc xuất thân từ Trung Tâm Võ Thuật Thái Cực Đạo Thủ Đức do các võ sư của phái bộ quân sự võ thuật Thái Cực Đạo Nam Hàn huấn luyện, đều được tuyển chọn về Khối Cận Vệ.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
– Được Hoa Kỳ huấn luyện qua khoá đặc biệt Dignitary Protection Course, do OSI (Office of Special Investigations) dưới đây là tài liệu buổi lễ mãn khóa:[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
 
[font="arial; color: red; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]LỄ MÃN KHOÁ HUẤN LUYỆN BẢO VỆ YẾU NHÂN
[font="arial; color: red; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]CỦA KHỐI CẬN VỆ PHỦ TỔNG THỐNG VNCH
[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]Chữ Bảo Vệ Yếu Nhân (BVYN), theo tôi được biết, là chữ Việt được dịch ra lần đầu tiên từ tên của khóa huấn luyện Dignitary Protection Course, do OSI thực hiện nhằm giúp canh tân kỹ thuật và trang bị chuyên môn như vũ khí, hệ thống truyền tin, máy liên lạc cầm tay (Motorola) cho Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH. Từ thời điểm nầy chữ Bảo Vệ Yếu Nhân trở thành thuật ngữ trong ngành an ninh cận vệ.
• [font="arial; color: #003366; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"]Bên quan khách Việt Nam: Có các Tướng Lãnh và các Yếu Nhân trong chánh phủ như Cố Vấn TT. Trung Tướng Đặng Văn Quang, Ông CV Nguyễn Văn Hướng, Ông Bí Thư Hoàng Đức Nhã, TGĐ Cảnh Sát Quốc Gia Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chánh Văn Phòng Đại Tá Võ Văn Cầm, Chánh Võ Phòng Đại Tá Vũ Quang Chiêm và các cấp thẩm quyền trong dinh Độc Lập.
[font="arial; color: #003366; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] Bên phía Hoa Kỳ: Tất cả HLV là sĩ quan cấp tá, đặc trách ngành Bảo Vệ Yếu Nhân, trực thuộc Bộ Chỉ Huy OSI Trung Ương tại Washington D.C. Toán người Mỹ mặc thường phục ngồi hàng ghế phía sau cũng là sĩ quan KQ thuộc Bộ Chỉ Huy OSI Vùng 50 tại Sàigòn. Theo quy định của cơ quan, họ phải mặc đồ dân sự và xưng tên thay vì cấp bậc quân đội dể dễ dàng giao tiếp làm việc với mọi cấp chính quyền bất cứ ở đâu, kể cả tại Hoa Kỳ. (Cơ Quan OSI biệt lập không phải CIA hay Secret Service).
Vì OSI (Office of Special Investigations) là cơ quan an ninh chiến lược của Không Quân Hoa Kỳ, vị Đại Tướng Tư Lệnh Ðệ Thất Không Lực HK tại Việt Nam đã đến dự lể mãn Khóa BVYN để tăng thêm phần long trọng và ngầm cho thấy sự ủng hộ chính thể VNCH của giới quân sự HK vào thời đó.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH đã được huấn luyện BVYN và trang bị với phẩm chất chuyên nghiệp thượng thặng, ngang hàng với Secret Service của Tòa Bạch Ốc.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Khoảng một tháng sau đó, đoàn sĩ quan OSI tiến hành thêm một khóa huấn luyện nữa mang tên Distinguished Visitor Protection Course, trong chương trình đào tạo, trang bị máy móc truyền tin, vũ khí cận vệ và yểm trợ tổng quát cho Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia (1970) trong việc thành lập Sở Bảo Vệ Yếu Nhân Distinguished Visitor Protection có thể dịch là Bảo Vệ Thượng Khách, nhưng danh xưng Bảo Vệ Yếu Nhân do OSI đề nghị đã được chọn.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Chính vì sắp mở khóa huấn luyện BVYN cho Cảnh Sát Quốc Gia nên Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tổng Giám Ðốc CSQG, đã đến tham dự Lễ mãn khóa BVYN tại Dinh Độc Lập cùng với đoàn Huấn Luyện Viên HK mặc quân phục KQ.-[font="arial; color: #663300; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"](*)
(*)Nguồn: Song Nguyen – San Jose[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
– Học tập và rút kinh nghiệm riêng cho mình qua các phim ảnh và tài liệu “Tối Mật” về các cuộc mưu sát và ám sát các vị Tổng Thống và các Nguyên thủ quốc gia trên thế giới.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
– Được huấn luyện kỹ thuật tác xạ với các đương kim vô địch tác xạ đã từng tranh giải với quân đội Đồng Minh. (Phòng tác xạ được thiết lập trong tầng nền dinh Độc Lập để Cận Vệ Viên tập luyện hàng ngày).[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
-Về võ thuật, từ Đại Tá Trưởng Khối đến các Cận Vệ Viên đều có riêng mình một môn võ như Võ Lâm Hậu Giang, võ Phái Tân Khánh Bà Trà, võ Bình Định, Thiếu Lâm, Nhu Đạo, Hiệp Khí Đạo và Kiếm Đạo v.v.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
– Tất cả đều được huấn luyện thêm về môn Thái Cực Đạo Đại Hàn do các võ sư cận vệ của phủ Tổng Thống Nam Hàn thời Tổng Thống Bắc Chung Hy (Park Chung Hee) biệt phái qua để huấn luyện cận vệ Việt Nam với phương pháp huấn luyện riêng với những thế võ cận chiến đặc biệt nguy hiểm, và cấm không được phổ biến ra ngoài.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Võ thuật và tác xạ là môn chính yếu cận vệ viên đều phải tập luyện thường xuyên hàng ngày tại Võ đường Phủ Tổng Thống. Có thể nói Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà là nơi tập trung cao thủ võ thuật và thiện xạ nhiều nhứt trong thời điểm đó.[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
 
[font="arial; color: #663300; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] (Hình : Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, đang bắt tay HQ Đại tá Trần Thanh Điền Trưởng Khối Cận Vệ, giữa là Bí thư Hoàng Đức Nhã, Thiếu Tá KQ Nguyễn Mạnh Thường, năm 1974 .)[font="calibri; color: black; mso-ansi-language: en-us; mso-bidi-font-family: helvetica;"][lang="en-us"]
Thành phần Cận Vệ Viên là những cảm tử quân, với lý tưởng Tổ Quốc, Trách Nhiệm và Danh Dự của quân nhân, khi hữu sự họ trở thành những “tấm lá chắn” bằng xương bằng thịt của mình để che chở và bảo vệ cho vị Nguyên Thủ Quốc Gia cũng là Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và gia đình của TT.Cận Vệ Viên phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm về khả năng phản ứng cá nhân khi hữu sự. Được tập luyện những chiến thuật và các phương pháp bảo vệ kết nối nhau như những “Mắt xích” uyển chuyển vô hình và cũng tùy theo tình hình, địa thế và hoàn cảnh tại nơi đó như:-Nơi tổ chức cuộc lễ dân sự, Tổng Thống sẽ tiếp cận với dân chúng. Cận Vệ Viên giỏi võ thuật cận chiến sẽ đảm nhiệm công tác (Vòng trong) cận sát với Tổng Thống…-Tổng Thống thị sát nơi mặt trận ủy lạo anh em binh sĩ thì Cận Vệ Viên sẽ là những tay thiện xạ của các đơn vị thiện chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.v.v.Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu xuất thân là quân nhân, ông rất can trường đảm lược, trong thời gian làm Tổng Thống, ông thường đi thị sát chiến trường giữa lúc 2 bên còn đang giao tranh như các trận chiến nổi danh Bình Long Anh Dũng, Trị Thiên vùng dậy, Kontum kiêu hùng,v.v… Có lần Tổng Thống đáp trực thăng xuống một căn cứ còn đang giao tranh với địch quân để ủng hộ tinh thần chiến đấu của binh sĩ, đạn pháo của Việt Cộng đã rớt xuống gần bên Tổng Thống làm tử thương một Đại úy Hoa Kỳ cố vấn của căn cứ nơi đó.Vì tình thương “Huynh đệ chi binh” ông đã không quản ngại gì nguy hiểm xông pha nơi lửa đạn,..và dĩ nhiên Cận Vệ Viên cũng đã cùng Tổng Thống đồng cam cộng khổ.Vì đất nước đang có chiến tranh cho nên Cận Vệ VNCH cảnh giác về sự an nguy cho Tổng Thống rất cao độ, họ được huấn luyện phương pháp dùng ám hiệu, thủ hiệu riêng của Khối Cận Vệ. Để tránh phân tâm cho cận vệ viên trong khi hành sự, máy Walkie Talkie liên lạc chỉ dành riêng cho các trưởng toán khi cần, còn toán viên sau khi đã nhận lệnh theo kế hoạch tự động liên kết trong toán như sợi dây vô hình bao bọc vị “Yếu Nhân,” không dùng máy móc mà chỉ dùng đầu óc bén nhạy, và phản ứng nhanh chóng trong ngành nghề khi hữu sự qua ám hiệu hoặc thủ hiệu của Trưởng Toán mà thôi.Mặc dầu Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống VNCH được Hoa Kỳ huấn luyện kỹ thuật về ngành Cận Vệ và trang bị hệ thống máy móc truyền tin v.v nhưng khi thi hành công tác, Khối Cận Vệ đều dùng mật mã riêng thay đổi liên tục và bất thường để tránh Tổng Đài khác kiểm soát và theo dõi. Phối hợp học hỏi kỹ thuật qua các tài liệu ám sát các vị Tổng Thống trên thế giới cộng thêm với những kinh nghiệm và phương thức phòng bị riêng của mình, Khối Cận Vệ tự tạo những phương pháp, kỹ thuật và chiến thuật hoạt động riêng.
Một vài hành động tiêu biểu của
Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà.
1.- Phá vỡ cuộc mưu sát Tổng Thống tại tòa Đô Chánh.Vào thời điểm 1970, tình hình chánh trị khó khăn rối loạn. Việt Nam Cộng Hoà theo thể chế tự do dân chủ, các phe phái trong nước đang vận động ứng cử và bầu cử Tổng Thống vào năm 1971. Một số chính khách được ngoại bang thân Pháp và thân Cộng ngầm tài trợ để phá vỡ tình đoàn kết quân dân theo mưu đồ đục nước béo cò… Vào thời đó chúng ta thường nghe phong trào “Thương phế binh cắm dùi” cất những căn chòi trên các lề đường[font="arial; color: navy; mso-ansi-language: en-us;"][lang="en-us"] Tại buổi lễ tại tòa Đô Chánh Sài Gòn, Đô Trưởng mời Tổng Thống chủ tọa. Trong khi tiếp tân, Tổng Thống đi xen lẫn vào đám đông quan khách để bắt tay chào hỏi..Một thương binh “giả” chống nạng, trên tay cầm nạng ẩn vào hông một tờ báo xếp lại, đang trà trộn len lỏi vào hàng quan khách. Hắn không thoát được cặp mắt nghề nghiệp của một Cận Vệ tại địa điểm “Vòng thứ 3” đã theo dõi từ đầu những cử chỉ khả nghi nên cập sát kế bên nhưng tên nầy không hay. Khi còn cách Tổng Thống vài người, tên thương binh “giả” đổi tay cầm nạng, buông tờ báo xuống đất để lòi ra một lưỡi dao yếm rất bén, mỏng dài khoảng 5 tấc. Cận Vệ Viên cấp tốc dùng thế võ cận chiến khóa chặc tay cầm dao ra sau lưng, một tay kẹp ngang cổ tên mưu sát đem ra khỏi phòng giao lại cho cảnh sát an ninh mang đi…!2.- Trong ngày bầu cử Tổng nhiệm kỳ 2 năm 1971.Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đi bỏ phiếu tại tòa Đô Chánh Sài Gòn, nơi đây từ sáng sớm đã có các nhân viên an ninh, cảnh sát trật tự và truyền thông báo chí trong và ngoài nước, nhân viên ủy ban giám sát bầu cử của Liên Hiệp Quốc đã có mặt để theo dỏi cuộc bầu cử.Trong phòng phiếu cũng có một số người dân trong thành phố đang đi bỏ phiếu. Tổng Thống Thiệu vẫy tay chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng phiếu rồi ông cầm lá phiếu bước đến thùng phiếu để bỏ vào, bất thình lình một người vượt ra khỏi hàng cảnh sát giữ trật tự bước thật nhanh đến phía Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nhân viên cảnh sát không kịp chận lại, một Cận Vệ Viên tiến lên với một thế đòn chân Nhu Đạo quét chân người nầy ngã chúi xuống sàn nền, cùng lúc đó 4 Cận Vệ Viên đã xây quanh Tổng Thống..Nhân viên an ninh đến dìu người bị té đứng lên thì mới biết ông ta là người Nhật, có đeo bảng tên là nhân viên ủy ban giám sát bầu cử của Liên Hiệp Quốc, ông cho biết ông muốn đến để chào Tổng Thống mà thôi. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bước đến vui vẽ bắt tay chào ông …Ông ta cũng xin lỗi vì vui mừng được gặp Tổng Thống mà quên đi vấn đề an ninh của TT…3.- Phu nhân TT Nguyễn Văn ThiệuTrách nhiệm khối Cận Vệ là bảo vệ vị nguyên thủ quốc gia bao gồm luôn cả gia đình, vì nếu có việc không may xảy ra cho gia đình thì vị nguyên thủ cũng không thể an tâm để lo đại sự.Phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là một phụ nữ gia giáo miền Nam, Bản tánh hiền hòa khiêm tốn không muốn phô trương, bà không muốn có an ninh Cận Vệ rình rang và xô lấn ngoài đường phố, đã có vài lần bà từ chối không cho an ninh Cận Vệ đi theo. Vì vậy trong việc bảo vệ an ninh cho phu nhân Tổng Thống, anh em Cận Vệ gặp rất nhiều khó khăn trong khi công tác. Có lần Tổng Thống Thiệu cũng phải khuyên phu nhân: Bà đi ra ngoài rất nguy hiểm bà hãy để cho mấy chú đó (Cận Vệ) làm việc…Khối Cận Vệ đã có nhiều phiên họp để tìm phương pháp, và đã thay đổi vài sĩ quan thân cận để tìm người hiểu ý của bà thì mới có thể lo việc an ninh cho gia đình vị nguyên thủ được. Khối Cận Vệ vừa phải bảo đảm an ninh vừa phải làm sao cho vị yếu nhân cảm thấy thoải mái như bình thường không bị gò bó trong những khi đi dự các lễ hội, hội họp với các vị phu nhân trong hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội hoặc ra ngoài tiếp xúc với mọi người trong dân chúng.Sau cùng một sĩ quan trưởng toán Cận Vệ được bà đồng ý để đi theo giúp bà như một người thân trong gia đình. Với ý thức tránh mọi phiền phức cho phu nhân, người Sĩ Quan Trưởng Toán đã tổ chức uyển chuyển hệ thống bảo vệ ngầm, cận vệ trong toán đều mặc thường phục có mặt trước tại địa điểm những nơi bà Tổng Thống sẽ đến, trên đường đi các Cận Vệ trên 2 chiếc xe du lịch hộ tống cũng mặc thường phục chạy theo sau cách xa vừa tầm với xe của bà Tổng Thống, thông thả như các xe khác đang di chuyển, trên 2 chiếc xe đều có máy walkie-talkie trực tiếp báo cáo hoặc nhận lệnh khi cần thiết với Trưởng Toán đang ngồi ghế phía trước chung xe với Tổng Thống Phu nhân. (Dùng headphone để giữ im lặng).Thời điểm từ năm 1973 trở đi, tình hình chánh trị và quân sự Việt Nam Cộng Hoà đang bị áp lực nặng nề tứ phía. Trên thế giới cũng nhiều biến động. Tại Nam Hàn, Phu Nhân Tổng Thống Phác Chánh Hy vừa bị ám sát vào ngày 15-8-1974. Những tin tức đó làm cho Khối Cận Vệ càng thêm cảnh giác vì có nhiều nghi vấn rất mờ ám về bạn hay là kẻ thù qua vụ ám sát nầy?Một chuyến đi về Mỹ Tho thăm nhà của Phu nhân Tổng Thống, nguy hiểm xảy ra…Thỉnh thoảng Tổng Thống phu nhân về thăm quê nhà tại thị xã Mỹ Tho. Trưởng Toán Cận Vệ. như thường lệ ngồi phía trước xe với bác Hồng tài xế. Phía sau chiếc xe bà Tổng Thống có 2 chiếc du lịch hộ tống với 8 Cận Vệ Viên trang bị đầy đủ vũ khí đạn dược, chạy cách khoảng cần thiết 150 đến 200 thước.