Đoạt Tuyệt - Nhất Linh

Tác giả Bài
Ct.Ly
  • Số bài : 22720
  • Điểm thưởng : 0
Đoạt Tuyệt - Nhất Linh - 12.09.2016 20:32:55
Với những giọng đọc Trò chuyện đêm khuya
 

Tác giả Nhất Linh -
 
 
Phần I
 

 
Phần II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2016 20:43:36 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)