Bản Án
ThanhThanh 25.09.2016 07:16:40 (permalink)
Bản Án                                                                                              

này em, hãy nghe đây bản án
anh mang theo vũ khí tình yêu
bắt giam em trong  tim anh vĩnh viễn
xiềng xích em bằng mật ngọt nuông chiều
 
em đừng hòng có khi nào vượt ngục
anh sẽ cho nghìn sợi nhớ bủa vây em
anh sẽ thả nghìn sợi thương giăng lưới
bắt em về giam chặt suốt ngày đêm
 
em đừng mơ một ngày nào mãn án
loại tù em là loại án chung thân
phải khổ sai bằng tình yêu say đắm
phải biệt giam trong tim thắm máu hồng
 
ngục thất chỉ có mặt trời tình yêu
bữa ăn chỉ có một món tình yêu
hơi thở chỉ có dưỡng khí tình yêu
đó là quy chế bắt em phải theo
 
nếu em hỏi là : em có tội gì ?
ai cho anh quyền được bắt em đi ?
quyền Thượng đế cho anh, em nhớ lấy
tên tội đồ làm nát trái tim si
 
nếu em không chịu tuân theo luật hình
và nếu trái tim anh chưa hồi sinh
thì kiếp sau anh kêu thêm bản án
lại tống giam em trong trái tim mình
 
                               HOÀNG HƯƠNG TRANG
 
 
                 SENTENCE
 
 
Darling! Listen to the sentence I am returning.   
I am armed with a special weapon: love burning.
I will capture you, forever in my heart confine you,
Chain you, indulge with honeyed words you're due.
 
Do not expect any time ever to break out of jail.
Miss-you cages will imprison you, without bail.
Thousands of longing-for-you threads I will set
To recapture you, impound you in my casting-net.       
 
Do not dream of a day your judgment will expire.
Your type is life imprisonment, the most dire. 
You must suffer penal servitude in affection,
Be closely confined in ardent love as correction.
 
The only light in your prison is the sun of passion;
The only meal is the feast of fondness as ration;
The only air in there is the oxygen of devotion;
That is the regulations you must have clear notion.
 
If you ask me what crime you have committed,       
And who empowered me to collar you as in fitted?
Well, Nature has entrusted me in that smart                
To pinch you, the culprit breaking my crazy heart.
 
If you do not comply with the law, with me at strife,   
And if I my hurt heart has not come back to life,
Then I will, in reincarnation, return one verdict more
To incarcerate you again in my ever amorous core.
 
 
                                     Translation by THANH-THANH 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9