Hãy tin rằng ở một nơi nào đó, có một người đang nghĩ về bạn

Tác giả Bài
Ct.Ly