Tháng Tư Giã Từ
Cố Quận 25.04.2017 14:01:37 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

Tháng Tư Giã Từ

Tháng tư về! Tháng tư
Thua cuộc chiến giã từ
Quê người thân viễn xứ
Nửa kiếp đời tạm cư

Quân bào năm xưa cởi
Giữa đêm thuyền ra khơi
Vượt trùng dương sóng nổi
Xa nhà! Giọt lệ rơi

Những chiều trên đảo vắng
Nhìn mây trời bâng khuâng
Lưu vong! Niềm tủi hận
Ai thấu lòng ta chăng

Tháng tư! Ta đợi chờ
Được lần dụng binh cơ
Đuổi tàn, xua bóng quỷ
Phương Nam dựng lại cờ


Cố Quận
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9