Đường Thi và Cổ Thi phỏng dịch
phiy 06.09.2017 17:43:57 (permalink)
                         Du Tử Ngâm 
慈 母 手 中 線               Từ mẫu thủ trung tuyến
遊 子 身 上 衣               Du tử thân thượng y
臨 行 密 密 縫               Lâm hành mật mật phùng
意 恐 遲 遲 歸               Ý khủng trì trì quy
誰 言 寸 草 心               Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
報 得 三 春 暉                Báo đắc tam xuân huy.
  Mạnh Giao (751-814). 
 
 
Dịch nghĩa:
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền 
Nay ở trên áo người con đi chơi xa 
Lúc lên đường, mẹ khâu rất kỹ càng
Có ý sợ thời gian chậm trễ trở về. 
Ai dám nói tấc lòng cây cỏ kia
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân ?.
 
 
Khúc Ngâm Du Tử
Sợi chỉ trong tay mẹ gắng khâu
Thân con khoác áo đậm tình sâu
Khi đi sợ rách đường kim ghín
Lúc lại e chùng nẻo bước lâu
Tấc cỏ lòng kia ai dám bảo
Ba xuân sắc ấy đủ ơn mầu
Công lênh chín chữ còn ghi để
Cổ triết ngùi than mấy vẹn đâu.
Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 17:17:08 bởi Thanh Vân >
#1
  phiy 22.09.2017 00:28:28 (permalink)
  棄婦  
  劉駕  

  回車在門前,  
  欲上心更悲.  
  路旁見花發,  
  似妾初嫁時.  
  昨日惜紅顏,  
  今日畏老遲.  
  良媒去不遠,  
  此恨當告誰?   
    
  Khí Phụ 

    Nguyên tác: Lưu Giá 

  Hồi xa tại môn tiền,  
  Dục thướng tâm cánh bi.  
  Lộ bàng kiến hoa phát,  
  Tự thiếp sơ giá thì.  
  Tạc nhật tích hồng nhan,  
  Kim nhật úy lão trì.  
  Lương môi khứ bất viễn,  
  Thử hận đáng cáo thùy ?  

  Chú thích: Tác giả LG viết thay lời người đàn bà trung niên, bị chồng phế bỏ đặng cưới thêm vợ bé trẻ đẹp hơn. Từ xưa đã có tục đa thê, đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nước VN ta mới có luật cấm đa thê gần đây thôi. 

  --Dịch nghĩa:--  

  Đàn Bà Bị Phế Bỏ  

  Xe rước dâu mới vừa tới trước cửa ;  
  muốn lên đón mà lòng càng đau xót thêm. 
  Thấy hoa mới nở bên đường ;  
  [thắm tươi] như thiếp ngày mới về nhà chồng.  
  Hôm qua còn tiếc má hồng [không còn] ;  
  hôm nay lo tuổi già đến từ từ.  
  Bà mai mối đi chưa xa ;  
  biết trút cơn giận này lên ai ? 
  ……………………………………………… 
    
  Tình Cũ Mới 
    
  Xe dâu xịch đỗ trước hiên nhà 
  Muốn đón nhưng lòng lại xót xa 
  Cát lũy hây màu hoa mới đượm 
  Tao khang ỉu sắc nguyệt xưa già 
  Tơ gom đúng độ tình không thiếu 
  Chỉ quấn sai thời hận lắm đa 
  Mụ mối duyên kia vừa khuất bóng 
  Đâu người hứng chịu để rầy la. 
    
  Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng.
   

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 17:24:03 bởi Thanh Vân >
  Attached Image(s)
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9