Xin bỏ bài đăng 2 lần

Tác giả Bài
Nguyen Quoc Van
  • Số bài : 587
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2017
Xin bỏ bài đăng 2 lần - 27.09.2017 11:38:13
Trong mục thơ sáng tác, thơ Nguyễn Quốc Văn, xin bỏ một bài trong 2 bài đăng 2 lần: Hà Nội lạ quen