Xin bỏ chủ đề

Tác giả Bài
Nguyen Quoc Van
  • Số bài : 587
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2017
Xin bỏ chủ đề - 27.09.2017 16:56:35
Trong thơ sáng tác, xin bỏ chủ đề Thơ Nguyễn Quốc Văn, chỉ giữ lại chủ đề Nước mắt trời