café
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Quên 26.08.2021 00:27:18 (permalink)
phải chăng là muộn màng
Cs: Hồ Quang Hiếu
 

 

 
 
#46
  Quên 31.08.2021 15:51:49 (permalink)
  wind of change
  Susan Wong
   

   

  #47
   Quên 09.09.2021 21:24:47 (permalink)
   Tay trái chỉ trăng
   Tát Đỉnh Đỉnh
    
   左手握大地右手握著天
   zuǒshǒu wò dàdì yòushǒu wò zhe tiān
   Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời
    
   掌纹裂出了十方的闪电
   zhǎng wén liě chū le shífāng de shǎndiàn
   Đường chỉ tay nứt ra ánh chớp mười phương
    
   把时光匆匆兑换成了年
   bǎ shíguāng cōngcōng duìhuàn chéng le nián
   Đem thời gian vội vã đổi thành năm
    
   三千世如所不见
   sān qiān shì rú suǒ bùjiàn
   Ba ngàn đời như chưa từng gặp
    
   左手拈着花右手舞著剑
   zuǒshǒu niān zhe huā yòushǒu wǔ zhe jiàn
   Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa
    
   眉间落下了一万年的雪
   méi jiàn luò xià le yī wànnián de xuě
   Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm
    
   一滴泪啊啊啊
   yī dī lèi ā ā ā
   Một giọt lệ 
   那是我啊啊啊
   nà shì wǒ ā ā ā
   Đó là tôi 
   左手一弹指右手弹著弦
   zuǒshǒu yī tánzhǐ yòushǒu tán zhe xián
   Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy đàn
   舟楫摆渡在忘川的水间
   zhōují bǎidù zài wàng chuān de shuǐ jiàn
   Ngồi thuyền qua song nước Vong Xuyên
    
   English
   The left hand holds the earth, the right hand holds the sky The line of the hand cracked with lightning in the ten directions Turn time hastily into years Three thousand lifetimes like never before Left hand picks up petals, right hand swings sword to dance Between the eyebrows falls the thousand-year-old snowflake A teardrop It is me Left hand is on the string, right hand is plucking Sitting on a boat across the river Vong Xuyen When sad can bloom a pink lotus Don't stop giving me random thoughts The left hand points to the moon, the right hand holds the pink thread Give me and you the love you wish for Under the moonlight you and I Left hand turned into feathers, right hand turned into fish scales Which life is on the cloud, which life is in the forest? I wish to follow him in the form of a speck of dust There are everywhere in the world My left hand holds him tightly, my right hand lets go of him When you put your hands together, take him to your heart you is me, inseparable
    

    

    
   #48
    Quên 01.12.2021 00:15:16 (permalink)
    Moonlight Sonata
    Beethoven
     

     
     
    #49
     ms.witch 25.12.2021 20:38:03 (permalink)
     when your lips still are red
     night wish
      

      
     Merry Christmas and Happy New Year
      

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2021 20:44:39 bởi ms.witch >
     #50
      Quên 14.01.2022 04:09:47 (permalink)
      Sắc môi em hồng
      Cs: Minh Hằng
       

       

       
      #51
       ms.witch 29.01.2022 17:23:13 (permalink)
       Đế Vương và Tướng Quân
        

        

       #52
        Quên 07.02.2022 05:57:14 (permalink)
        Sao ta ngược lối
        Nguyên Anh cover
         

        #53
         ms.witch 07.02.2024 01:53:37 (permalink)
         ngày mai người ta đi lấy chồng
         cs: Thành Đạt
          

         #54
          ms.witch 07.02.2024 02:08:58 (permalink)
          hoa cưới
          cs: Đạt Long Vinh
           

           
           
           
          #55
           ms.witch 15.02.2024 04:10:20 (permalink)
           Sao cũng được
           Cs: Đông Thiên Đức & Thành Đạt
            

            

            
            
            
           #56
            ms.witch 17.02.2024 00:51:35 (permalink)
            Cô đơn trên sofa


            Cs: Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương
             

             

            #57
             ms.witch 17.02.2024 01:00:10 (permalink)
             Đông Tây Nam Bắc
             Cs: Trần Thu Hà
              

              

             #58
              Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 58 trên tổng số 58 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9